Viši nivo
 

Viši nivo

Viši nivo

€0

O kursu

VIŠI NIVO Su Jok terapije                                                    ( 70 časova )

 

Kurs VIII. Klinički aspekti teorije Osam Načela. Dijamantski energetski sistem

(4 dana po 6 časova ukupno 24 časa)

 

Kurs je posvećen teoriji Osam Načela, njihovim manifestacijama u prirodi I ljudskom organizmu. Izučava se osmoelementno ustrojstvo sveta: teorija trigrama, periodni sistem hemijskih elemaenata, strane (pravci) delova sveta i dr.

Razmatraju se karakteristika I manifestacija energija Svetlosti I Tame, a takodje simptomi onih bolesti koje su povezana sa disbalansom ovih energija. Razmatraju se metode dijagnostike I lečenja sa pozicije Osam Načela

Daje se predstava o Dijamanskom energetskom sistemu tela, razmatra se njegova gradja I funkcionisanje. Analizirau se pitanja dijagnostike I lečenja preko Dijamantskog energetskog Sistema I osmoelementnih energetskih konstitucija čoveka ( simetrične I ukrštene)

Odvojeno je vreme za rešavanje I analizu kliničkih zadataka

 

 

KURS IX Troizvornosna akupunktura -1

(4 dana po 6 časova ukupno 24 časa)

 

Na kursu se prezentuje detaljna predstava o Objedinjenom sistemu Troizvornosne svesti-univerzalnom programu uredjenja sveta, o svojstvima i funkcijama sila Homo, Hetero,Neutro i Nuto. Razmatraju se Troizvornosni Modeli u zivoj i nezivoj prirodi i Troizvornosni Nizovi unutrašnjih organa, delova tela, meridijana, čakri, elemenata Dijamantskog energetskog sistem, energija i emocija.

Proučavaju se uzroci bolesti sa pozicije Troizvornosne akupunkture

Praktično se uvezbavaju načini izvodjenja Troizvornosne akupunkture na meridijanima zglobova šake. Posvećuje se paznja osobenostima Troizvornosne akupunktrue i pravilima sastavljanja receptura.

KURS IX Troizvornosna akupunktura -2

Na kursu se produbljeno razmatra fundamentalni uticaj Troizvornosnog Modela. Daje se predstava o uticaju Troizvornosnih faktora okoline na čoveka i njegovo zdravlje, kao i o četiri osnovna Troizvornosna Modela čovečijeg tela (Hetero, Homo, Neutro i Nuto), a takodje o Troizvornosnim Modelima razuma, zivota (zivotne energije) i duse.

Posebno se analizira prostorna Troizvornosna dijagnostika bolesti. Na primerima iz posebne patologije uvezbavaju se teorijske i praktične veštine u grdjenju Troizvornosnih nizova za dijagnostiku i lečenje.

Uče se načini delovanja na meridijan zgloba, izabran za lečenje: po tačkama Troizvornosti, po tačkama Šest (ili Osam) Ki, po „otvorenoj“tački, po korespodentnim tačkama, Su Đok Ki terapjia i Twist terapija.

Razmatraju se konstitucije Tri Izvora i konstitucionalno lečenje.

Stavlja se akcenat na pristupe lečenju zavisnosti modelima Troizvornosne akupunkture.

Posebna paznja se poklanja mentalnom stanju terapeuta i tehnikama ulazenja u meditativno stanje za vreme postavljanja i realizacije niza Troizvornosnog Modela

KURS X.  Metode Onnuri terapije bez primene igala

ukupno 12 časova

Na kursu se izučava teorija M-čestica, daje se predstava o Neutro – stanju i načinima postizanja tog stanja. Uvezbavaju se različite disajne i meditativne tehnike, koje doprinose širenju svesti

Detaljno se razmatraju principi lečenja bojom, polazeći od klasifikacije po Troizvornosti i po Osam energija, a takodje metodika lečenja bojom uz korišćenje uredjaja sa svetlosnim impulsnim dejstvom.

Slušaoci saznaju o mogućnostma lečenja sa primenom minerala (litoterapija), aromatičnih ulja (aromaterapija), prstenova i narukvica, semenja, mantri i mudri.

Obradjuju se metode lečenja preko ploča noktiju (masaza, terapija bojom, terapija magnetima)

 

KURS XI. Twist terapija 

( 2 dana po 6 časova ukupno 12 časova)

 

Na kursu se detaljno izučava Troizvornosna klasifikacija pokreta i primena tih pokreta i polozaja tela radi preventive i lečenja oboljenja.

Razmatraju se vrste Twist pokreta, kako na nivou celog tela, tako i pojedinih njegovih delova

Uvezbava se precizan algoritam trazenja lekovite spiralne pozicije radi sprovodjenja i individualne Twist terapije.

Objašnjavaju se principi formularne Twist terapije.

Daje se predstava o multivarijabilnosti metodika Twiste terapije. Detaljno se razmatraju pojedine metodike Twist terapije, kao što su: hodanje sa Twist pokretima, disajni Twist, energestska Twist terapija, Twist terapija u snu, Twist terapija sa peškirom i druge

Praktično se ovladava kompleksom spiralne (Twist) gimnastike celog tela, koja ima vaznu ulogu u preventivi oboljenja. Razmatra se Twist gimnastika za pojedine delove tela: kičmu, šake i stopala. Posebna paznja se poklanja Twist gimnastici za vret i njenoj ulozi u kupiranju glavobojle, snizenju arteriskog pritiska, odrzavanju zdravlja organa čula smeštenih u (na) glavi.

 

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Dr Minchul Park globalni predsednik ISA (International Su Jok Association)

Doktori sa Su Jok Academy  Moskva  (po pozivu)

 

Posle ukupnog fonda (210), polaznik moze da podnese zahtev Komisiji za Tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije za dobijanje dozvole za rad ( postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine)

Raspored 2018.

Zakonska regulativa

Etički kodeks

Therapy Centar

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

Total numbers of students in course