Profesor Park Jae Woo

O autoru Su Jok terapije Prof. Park Jae Woo ( 1942-2010)

Autor Su Jok Terapije je profesor Park Jae Woo, ( 1942 – 2010 ) koji je diplomirao na Narodnom univerzitetu u Seulu (Seoul national University) (1968, Koreja). Bio je predsednik Korejskog Su Đok instituta za akupunkturu (Korean Su Jok Acupuncture Institute), Međunarodnog udruženja za Su Đok akupunkturu (International Su Jok Acupuncture Association), Međunarodne javne fondacije «ONNURI» (International Public Foundation «ONNURI») i Su Đok akademije u Moskvi (Su Jok Academy in Moscow). Takođe je bio počasni predsednik Indijske Su Đok akademije (Indian Su Jok Academy) (od 1992), Beloruskog Su Đok instituta za akupunkturu (Belarussian Su Jok Acupuncture Institute) (od 1995) i počasni profesor na Gruzijskom pedagoškom univerzitetu (Georgian Pedagogical University), počasni doktor na Univerzitetu za fizičko obrazovanje (Physical Education University) (St. Petersburg, Rusija), gostujući profesor na Institutu za dodatnu obuku lekara Kazahstanskog državnog medicinskog univerziteta (Physicians retraining Institute of Kazakhstan State Medical University) i akademik na Međunarodnoj akademiji nauka (International Academy of Sciences) (od 1994). Osnivač je ONNURI Koledža u Kazakstanu.

Prateći svoja naučna dostignuća, profesor Park je napisao mnoge knjige na polju akupunkture i alternativne medicine.

 

 

Ili ukratko:

Prof. PARK DŽAE VU (1942 -2010)

 

Završio je Seulski nacionalni univerzitet (Seul, Koreja) 1968.godine

 

 • Nalazio se na čelu:
 • Korejskog instituta Su Đok akupunkture,
 • Međunarodne asocijacije Su Đok terapije
 • Međunarodne Asocijacije Spiralnih Kretanja

 

 • Osnovč je:
 • ONNURI koledž (Almati, Kazahstan)
 • Su Đok Akademiju (Moskva, Rusija)
 • Fond Neutro (DŽajpur, Indija)

 

 • Osnivač je:
 • Su Đok terapije
 • Tvist terapije
 • Troizvornosne osmeh-meditacije.

 

 • Bio je na funkcijama:
 • Akademika Međunarodne akademije nauka
 • Počasnog doktora Univerziteta fizičke kulture (Sankt-Peterburg, Rusija)
 • Počasnog profesora Kirgiskog državnog medicinskog univerziteta
 • Profesora Instituta za usavršavanje lekara Kazaškog državnog medicinskog univerziteta.

 

 • Teme naučnih radova:
 • Homo-sistem i sistemi korespondencije ljudskog tela
 • Teorija Šest Ki
 • Teorija Osam Izvornosti
 • Dijamantski energetski sistem
 • Spiralni energetski sistem
 • Teorija Troizvornosti – Hetero, Homo, Neutro i Nuto
 • Troizvornosni tai-ći
 • Spiralna gimnastika
 • Tvist terapija i tvist hodanje
 • Troizvornosna osmeh-meditacija

 

 • Publikacije:
 • «Su Đok akupunktura»
 • «Su Đok terapija»
 • «Lečenje po Šest Ki»
 • «Atlas energetskog sistema čoveka»
 • «Svet Troizvornosti»
 • «Tvist terapija», «Tvist hodanje»
 • «Troizvornosna spiralna gimnastika»
 • «Uputstvo za Troizvornosni tai-ći»
 • «Osmeh-meditacija» i druge.