Beograd: Osnovni seminar Su Jok terapije 15. 16. 17 i 18 decembar 2022 – terapija za svakoga

Beograd: Osnovni seminar Su Jok terapije 15. 16. 17 i 18 decembar 2022 – terapija za svakoga

Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja.
Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline Su Đok terapije su: visoka efikasnost, apsolutna neškodljivost primene, unoverzalnost metode i pristupačnst metode za svakog čoveka

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:
• Korespondentni sistemi;
• meridijjani i 12 biol meridijana;
• Osnove zakona Pet Elementata;
• Biol meridijan terapija;
• Muskularna dijagnostika

Termin i mesto održavanja
Mesto: Beograd, naknadno,

Vreme 15. 16. 17 i 18 decembar (cetvrtak-nedelja)

• Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje
• Omogućuje da se, apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.
• Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd…

• U Su Jok terapiji, koriste se specijalizovani istrumenti
• Olakšicu u izučavanju čini i 18 naslova na srpskom jeziku iz ove oblasti i mnogobrojna literatura na ruskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate?
• Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema
• Medjunarodni sertifikat za oslušani OSNOVNI nivo Su Jok terapije

Prijave, cena i rezervacija
Cena 400 eura
Moguće plaćanje na rate uz pokriće čekova gradjana.
I rata na početku seminara 200 eura i plaća se na licu mesta, a ostale dve rate uz pokriće čekovima su: I rata oktobar 2022 100 erua .; II rata novembar. 100 €;
Učesnici dobijaju predavanje, skriptu Su Jok programa i sertifikat.
Predavač: Prof. Vera Djordjević, licencirani medjunarodni predavač Su Jok terapie, koja je jedina ovlašćena za uvodjenje programa, legalizaciju i registraciju Su Jok terapije i drugih autorskih dela Prof. Park Jae Woo za regiju ex Jugoslavije, i EURO-TCM
Član je predsedništva ISA (Interantional Su Jok Association), na globalnom nivou, zadužena za SZO
U toku svog rada prof. Đorđević je od 1989. bila učesnik sa referatima iz TCM na Internacionalnim kongresima Alternativne Medicine u:
Atini, Grčka ; Amsterdam, Holandija ; Havana, Kuba ; Pert, Australia ; Bombay, India ; Malaga, Španija ; Moskva, USSR ; Kolombo , Šri Lanka ; Krakow, Poljska
A sa referatima iz Su Jok terapije od 1997. god., učestvovala je u Njujorku, USA; Beču, Austria 2x, Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija
Od septembra 1993 osnovala je i postala rukovodilac Edukativnog centra za Su Jok terapiju za Balkan
Od 2008 god . član je Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD, i Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za Tradicionalnu medicinu

Nastavni program

Seminar 1. Ciklus 1 i 2 po Medjunarodnom programu obuke za Su Jok terapije

1.1. -ISTORIJAT SU JOK-a, SU JOK NA BALKANU, SLIČNOSTI
-YIN-YANG U PRIRODI ,Glava YANG,stopalo YIN,šaka ČOVEK, -BAZNIPOLOŽA 2 š.č

1.2. -KORESPONDENCIJA GLAVI aspekti, -YIN I YANG OSE SIMETRIJE, -PRIMARNE I SEKUNDARNE TAČKE
2 š.č

1.3 PECIFIČNOSTI JIN-JANG NA NOGAMA-SPECIFIČNOST ANUSA (STOJEĆI, SEDEĆI)-POVRŠINSKA I ANATOMSKA KORES.-MINI SISTEM, MINI MIKRO, MIKRO MIKRO-JOGA SISTEM 2 š.č

2.1 SISTEM ČUNJA-INSEKT SISTEM,MINI INSEKT-SISTEM ČETIRI REAKTIVNE OSE, -PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM-ELEKTRIČNI TALAS I REAKT.LOPT.-INTENZITET PRITISKANJA 2 š.č
2.2. -TERAPIJA SISTEMOM TRI TAČKE-TERAPIJA SISTEMOM 5 TAČAKA-PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM STOPAL-HRONIČNE BOLESTI-VIRUSI-UJEDI INSEKATA-TAČKA PROTIV PUŠENJA-vežbanja 2 š.č
2.3 -SREDSTVA ZA STIMULACIJU neinvazivna,relativno invazivna i invazivna(prsti,laser,dijagn.štapić,zrnevlje,kamenčići,magneti sa i bez zvezdica,moxa m-1,3,5,.., ž-2,4,6,..,iglice) -TAČKE ZA ENERGIZACIJU -PET KORAKA U TERAP. KORESPONDENCIJOM
-KADA NE TRETIRATI PACIJENTE :kada su u radnom procesu,u stanju upravljanja mot.vozilom,nalaze se pored radne mašine,kada su umorni,gladni,uplašeni-PITANJA 2 š.č

3.1. 12 MERIDIJANA i 12 BYOL MERIDIJANA ( AH i UM MERIDIJANI ) 2 š.č
3.2. -TERAPIJSKA LOKACIJA 12 BYOL MERIDIJANA-TONIFIKACIJA / SEDACIJA 2 š.č
3.3. OSNOVE ZAKONA PET ELEMENATA 2 š.č

4.1. -MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA-DIJAGNOSTIKA APLIKACIJOM
–TEHNIČKE GREŠKE U RADU KOD MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE -MINI MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA 2 š.č
4.2. PRAKTIČNO VEŽBANJE MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE 2 š.č
4.3. PRAKTIKOVNJE 2 š.č

PROVERA STEČENIH ZNANJA
DODELA SERTIFIKATA ZA ODSLUŠANI BAZNI NIVO

Program seminara obuhvata 24 školska časa raspoređena u četiri nastavna dana po rasporedu:

Dan Datum Vreme raspored Broj školskih časova
I cetvrtak 15.00-16.30 I blok 2
16.30-16.45h Pauza 15 min.
16.45-.18.15h II blok 2
18.15-18.30h Pauza 30 min.
18.30-20.00 III blok 2
II petak Isto kao prethodnog dana
III subota 09.00-10.30 I bolok 2
10.30-10.45h Pauza 15min
10.45-12.15h II blok 2
12.15-12.30h Pauza 15 min
12.30-14.00h III 2
IV nedelja Isto kao subota

Kontakt: Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com