Beograd: Viši seminar 6Ki (Srednji nivo I ) od 13 do 16 i od 27 do 30 oktobra (8 dana) 2022

Beograd: Viši seminar 6Ki (Srednji nivo I ) od 13 do 16 i od 27 do 30 oktobra (8 dana) 2022

Šta je to 6Ki? Prema vašim ranijim saznanjima to su energije označene simbolima: Vetar, Toplota, Vrelina, Vlaga, Suvoća i Hladnoća. One su osnova koncepcije 6Ki energija koje možete da osetite. Zato i kažemo da je to fenomen 6Ki. Pitanje je: Šta proizvodi 6Ki energije?

 Seminara 6Ki Su Jok terapije Srednji nivo I  kontinuiranog  obrazovanja održavamo  po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Associatio

Vreme održavanja: 13. 14. 15 i 16 oktobar  (cetvrtak – nedelja)          

27. 28. 29 i 30 oktobar /strong>   (cetvrtak – nedelja)

Mesto: Beograd, naknadno

 Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)

NIVO SREDJI  I ;  Teorija 6Ki    ciklus 4  i  ciklus 5:               2  bloka po 25 č

  • Homo sitem ljudskog  tela, onnuri terapija

U ovom ciklusu se vrši upoznavanje sa mnoštvom korespondentnih sistema, njihova klasifikacija, principi odabira najefikasnijeg od njih za odredjeno stanje manifestacije energetskog poremećaja u telu. Pored korespondentnih sistema na šakama i stopalima predstavljaju se i različiti – nestandardni korespondentni sistemi na, glavi i telu.

  • Teorija Šest energija. Lečenje po osnovnim energijama

(Ciklus obuhvata Osnove teorije dijagnostikovanja i tretmana preko Objedinjenih 6Ki i Individualnih 6Ki kroz mnoštvo reprezentativnih primera pravilnog i nepravilnog cirkulisanja objedinjenih i individualnih energija u energetskim sistemim

  • Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama,
  • Teorija konstitucije. Granski Energetski nivo

Ovaj ciklus obradjuje uticaj svakog od 6Ki na nivou objedinjenih i individualnih energija na formiranje konstitucije i njihove manifestacije kao i uticaj na stanje prisustva/odsustva zdravlja. Pokazuje povezanost energetskog statusa u čakrama i meridijanima i njihov direktni uticaj kod simptomatske dijagnostike, kao i metode 6Ki terapije na nivou objedinjenih i individualnih energija na Byol čakrama i Byol meridijanima .

  • Objedinjene i Individualne 6Ki , Subgranski Energetski nivo i multinivoovski Energetski nivo

U ovom ciklusu se izučavaju energetsko dijagnostikovanje i tretmani poremećaja stanja zdravlja kako na nivou konstitucije na subgranskom 6Ki nivou, tako i kod multinivoovske konstitucije, konstitucija po osama, po teoriji 6Ki prostora i principu regionalne i funkcionalne dijagnostike.

Kurs IV. Teorija Šest energija. Lečenje po osnovnim energijama  ( 4 dana 25 časova )

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki

Daje se predstava o nivou osnovnih energija – objedinjenih i individualnih. Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja po objedinjenoj dominantnoj energiji, opšta karakterisika tipova ljudi po spoljašnjem izgledu i psihoemocionalnom stanju (čovek Vetra, Toplote, Vreline, Vlage, Suvoće i Hladnoće)

Razmatra se model unutrašnje čakre i principi njene energetske razmene sa okolinom, projekcije čakri na šaci, a takodje topografija tačaka Šest Ki biol – čakri šake i prstiju

Proučava se meridijanski sistem tela, topografija osnovnih tačaka Šest Ki na biol – meridijanima, pravac spiralnih tokova koji protiču kroz osnovne tačke Šest Ki

Proučavaju se simetrične osovinske energetske šestoelementne konstitucije, njihove manifestacije kod zdravog i bolesnog čoveka.

Puno vremena se posvećuje analizi kliničkih zadataka odredjivanja simetričnih konstitucija kako objedinjenih, tako i individualnih energija, i lečenju na biol – čakrama i biol – meridijanima uz uzimanje u obzir konstitucije pacijenta

Posvećuje se velika paznja osobenostima lečenja na nivou svesti, Duhu lekara i pacijenta, Neutro stanju lekara, a takodje pravilima sprovodjenja lečenja po Šest Ki (trajanje tretmana, dubina uvodjenja igle, vreme, ritmičnost, itd ).

Kurs V. Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama (4 dana 25č)

Kurs je posvećen proučavanju granskih i subgranskih energija i njihovom manifestovanju u normalnom stanju i kod patologije. Razmatra se pitanje više nivoa kod konstitucije, prezentuju se pristupi odredjivanju energetskih struktura i substruktura i lečenju na tim nivoima u cilju harmonizacije kvaliteta energija koje protiču

Priča se o stadijumima bolesti sa gledišta Šest Ki, o pravilima korišćenja osvinskih tačaka Šest Ki biol- meridijana i biol –čakri za korigovanje disbalansa granskih i subgranskih energija

Na kursu se prezentuje pojam prostornih energija čovečijeg tela, slušaoci se obučavaju veštinama obavljanja regionalne dijagnostike tela, dijagnostike po licu (dve varijante ), a takodje primene dijagnostke prema godišnjim dobima i prema uzrasu, radi utvrdjivanja disbalansa granskih energija.

Radi se uporedna alaniza petolelementnih i šestoelementnih energetskih konstitucija. Proučavaju se ukrštene osovinske šestoelementne konstitucije. Uvezbava se lečenje na čakrama i na meridijanima akutnih i hroničnih bolesti koje su prouzrokovane poremećajem energija na raznim nivoima

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 50  školskih časova rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu:

Teorije Šest Energija. Osnove 6Ki teorije ( 50 časova ) 8 dana po 6 školskih časova,

Dan Datum Vreme raspored Broj školskih časova
I  četvrrtak 15.00-16.30 I blok 2
16.30-16.45h Pauza 15 min.
16.45-.18.15h II  blok 2
18.15-18.30h Pauza 30 min.
18.30-20.00 III blok 2
II  petak Isto kao prethodnog dana
III  subota 09.00-10.30 I bolok 2
    10.30-10.45h Pauza 15min
    10.45-12.15h II blok 2
    12.15-12.30h Pauza 15 min
    12.30-14.00h III 2
IV  nedelja Isto kao subota

 Ovakav raspored je i 27.28.29 i 30 oktobar ( cetvrtak-nedelja)

Cena seminara i uslovi plaćanaja: 

Uslov za pohadjanje Stadardnog Naprednog seminara  Onnuri Su Jok Terapije  je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Stiče se  sertifikat za odlušani seminar. Sertifikat se izdaje posle celokupne uplate

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com