Prof. Vera Đorđević, MD(MA)

Prof. Vera Đorđević, MD(MA)

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

email: sujok@eunet.rs

Prof. Vera Đorđević, MD (MA)

 

Doktor medicine (Medicine Alternative) M.D.(M.A.). stečena na The Open  International      University for Complementary Medicine u Colombu gde diplomira 1989 god.

 

Vera Đorđević, Nosilac intelektulane svojine prof. Park Jae Woo, overen u sudu pod br. 20677/2007

Završila celokupni program edukacija autorskih dela  prof. Parka Jae Woo ( 1942-2010), direktno od autora prof. Park Jae Woo, i doktora sa Su Jok Academije, Moskva, kako kod nas u Srbiji tako i u svetu , prateći njegov razvojni put od 1993. god. do 2010. u celosti, a to su:

Su Jok terapija, Twist terapija, Eight Origin, Diamond energy system, Triorigin Smile Meditation, Triorigin Feng Shui, Towel twist, Sam Won Dong, itd.

Autor Onnuri medicine, Prof. Park Jae Woo,  prikazao  je psihologiju kroz ONNURI Akupunkturu. U Srbiji na ovu temu, autorska predavanja odrzala dr S.Gafurova iz Moskve,

-Praktična Onnuri psihologija;

-Praktična homeopsihologija, Psihotrauma i njeno korigovanje,Starenje,

-Podmladjivanje i dug zivot.

I KVALIFIKACIJE SU JOK:

 

A.- International Su Jok Acupuncture Association, Moskva

Professor SU JOK ACUPUNCTURE,

B.- International Su Jok Association, Moskva, Rusija:

– Su Jok terapeut – Master kvalifikacionog nivoa – lecturer

– Twist terapeut – Golden kvalifikacionog nivoa – lecturer

– Terapeut metodom Triorigin Smile meditation – Golden qualification level – lecturer

– Su Jok Ki – Golden qualification level – lecturer

II AKTIVNOSTI U SVOJSTVU CERTIFIKOVANOG MEĐUNARODNOG PREDAVAČA OBAVLJA:

 

  1. Uz posedovanje trajne licence predavača za Su Jok terapiju, u regiji Balkana i zemljama EU čije su asociacije članovi EUROTCM tj. u oblasti definisanoj dokumentom o suvlasništvu u sveukupnoj intelektualnoj svijini, izdatom od strane autora Su Jok terapije prof. Park Jae Woo-a
  1. U Indiji -Visiting Professor on SU JOK ACADEMY OF INDIA, Madras
  2. U Kazakstanu -Visiting Professor on ONNURI  COLLEGE OF KAZAKSTAN, Almaty.

 

Boraveći u Americi, u cilju upoznavanja javnosti sa Su Jok Terapijom, održala je Basic Su Jok seminare i na:

  1. Swidish Institut (Njujork) i
  2. Pacific Institute for Natural Medicine (San Francisco)

 

Učesnik svih Kongresa Su Jok Terapije od 1991 god.( Indija ( Madras) , Rusija (Moskva,) , Kipar, (Trodos) Indija (Mumbaj)  itd. Učesnik je prve osnivačke konferencije 2013 Interantional Su Jok Association (ISA) Kipar,(Trodos), a danas nastavlja sve aktivnosti BORD/u ISA.

 

Pored edukacija iz opusa dela prof. Park Jae Woo, stekla je  obrazovanje i u oblastima:

Tradicionalne kineske medicine, masaže, hiropraktike, iridologije, homeopatije,  radiestezije, bioenergije, ..

Pored edukacija iz opusa dela prof. Park Jae Woo, stekla je  obrazovanje i u oblastima: Wingwave kouč  kod „International Association of Coaching“, Nemačka, učitelj dr Nada Kajzer  -NLP Practitioner, IN; Interanational Association of NLP Institutes, Nemačka učitelj dr N.Kajzer

-Imaginativne porodične konstalacije,  NLP Academija, Nemačka, učitelj dr Nada Kajzer

– Kvantna harmonizacija;  Magic Words; Miostatik test; učitelj dr Vesna Danilovac

– ThetaHealing (privi i drugi nivo);  učitelj Andrea Vidmar

– Majanski kalendar,  učitelj Mira Korać,

– Makrobiotika, učitelj dr Nina Bulajić i Cvijeta Mesić

-Ajurvedska prirodna poljoprivreda, predavač: Piter Svon, Holandije

 

Učestovala na seminarima Porodični raspored ,Vlade Ilić, Bert Helinger,  predavanje iz Homeopatije Piter Čapel, Makrobiotike Mičio Kuši, Edvard Esko, Simon Koblina, Majanskog kalendara Stefani Souf u Zagrebu

 

Seminari eminentnih predavača iz sveta marketinga sa temama: Strategije za maksimizaciju profita 21 veka (Brian Tracy), Innovative strategies for profit and sales grwth (Rowan Gibson), Šest šešira za razmišljanje (Edvard De Bon) Gerila Marketing, ( Dzej Konrio)  Funcky busines,

Seminari Intelektualnih veština po programu Tomija Buzana kao što su: Mape Uma, Brzo čitanje, Brzo pamćenje, Kako postići uspeh, (učitelj Branislav Maričić)

Predavanje David Icke u Beogradu

III MEĐUNARODNI CERTIFIKATI:

 

-International Diploma in Manipulative Medical Science, D. M. Sc, Taipei, Taiwan

-International Diploma in Iridological Science, D. I. Sc, Colombo

-Scandinavian International Certificate in Acupuncture

-Diploma of the International Djuna Academy of Alternative Sciences (Medicine),USSR

-Professor of Medicine (Medicine Alternative), USSR

-Wingwave kouč, „International Association of Coaching“, Nemačka

IV MEĐUNARODNO ČLANSTVO:

 

-Member of the Acupuncture Association of Australia, New Zeland and Asia

-Member of Scandinavian Acupuncture Foundation

-Member of International Acupuncture Science Institut Republic Korea

-Member of the Acupuncture Foundation of Sri Lanka

-Honorary overseas member on a recommendation of Medicina Alternativa (International)

-Member of Homoeopathic Foundation, M.F.Hom

-Fellowship of International Magneto therapy Association, F.I.M.A.

-Member of the International Laser therapy Association

-Member of International SU JOK ACUPUNCTURE ASSOCIATION, Korea

-Member Organizing Committee of International Su Jok Acupuncture Association

-Honorary member Academy of Science West Australia

-Member Acupuncture Academy of West Australia , Pert

V NOSILAC JE PRIZNANJA:

 

-Royal Order of merit for excellence work to faster the ideals of the healing arts, Moscow

-Knight of Assyrian Order

-Assyrian World Order of Goddess Bau for Preservation of Earth and Universe, Moscow

-Medallion for the best Research in Homoeopathy , Multan PAKISTAN

VI AKTIVNOSTI NA MEĐUNARODNOJ SCENI:

 

-od 2001 učlanila Balkan Su Jok u EUROTCM (European register of organization TCM) sa

sedištem u Brislu

-od 2003 učesnik osnivač WFCMS (World Federation Chineze Medicine Societes) sa

sedištem u Pekingu

-od 2003 Member of Council u WFCMS, sa mandatom 4 godine

-od 2004 Potpredsednik odelenja za obrazovanje ECO EUROTCM

-od 2006 do 2008 Predsednik EUROTCM

VII MEĐUNARODNI KONGRESI:

 

Posle 1989.

Učestvovala je sa referatima iz Alternativne Medicine i TCM u:

Atini, Grčka ;  Amsterdam, Holandija ; Havana, Kuba ; Pert, Australia ; Bombay, India ;  Malaga, Španija ;  Moskva, USSR ;  Kolombo , Šri Lanka ; Krakow, Poljska

 

Posle 1997.

Učestvovala je sa referatima iz Su Jok terapije u:

Njujorku, USA; Beču, Austria 2x, Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija, DAGS Srbija 2015, Bombaj 2017,

 

Posle 2008.

– Postala član je Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD,

– Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za   Tradicionalnu medicinu.

 

U 2010.

– u novembru i decembru, bila je u Beogradu  predavač Akreditovanog programa za

kontinuirano obrazovanje zdravstvenih radnika iz oblasti Tradicionalne medicine.

IX OSTALE DELATNOSTI:

 

Jedan je od osnivača u Udruženjima ili Organizacijama u Srbiji i svetu:

 

EUROTCM (European Register Organizations Ttraditional Chinese Medicine)

sa  sedištem u Brislu.

               -WFCMS (World Federation Chinese Medicine Societes) sa sedištem u Pekingu.

-„Balkan Su Jok Association“ sa sedištem u Stančićima, Čačak, Srbija

-„Zdravlje i Radost“ sa sedištem u Beogradu

-„Svitanje“ sa sedištem u Beogradu

-„Quantess“ sa sedištem u Beogradu

-UZAPUZ (Udruženje za alternativne pristupe unapređenju zdravlja)

sa sedištem u Beogradu

-Sekcije za Tradicionalnu medicinu pri Udruženju za Javno zdravlje Srbije

                  sa sedištem u Beogradu