Zakonska regulativa

Tradicionalna medicina - Sistematizacija metoda

Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine

Pravilniik o Tradicionalnoj medicini

Potvrda Ministarstva zdravlja o priznavanju Su Jok

Referat o efikasnosti Su Jok terapije