F.A.Q – Najčešće postavljana pitanja

Od kog uzrasta pacijenta se može primenjivati Su Đok terapija?

Zahvaljujući širokom izboru instrumenata ne postoji ograničenje u pogledu starosti pacijenta.

Koliko vremena je potrebno za lečenje bolesti?

Najčešće je broj terapija izmedju 5–10, ali u skladu sa trajanjem oboljenja ono može biti manji i veći, a u akutnim stanjima se neki problemi mogu rešiti jednim tretmanom koji traje nekoliko sekundi.

Da li se Su Đok iglama i drugim Su Đok instrumentima mogu prenositi bolesti?

Ne. Jedini instrument u Su Đok terapiji koji prodire kroz kožu su Su Đok mikro igle. Pošto se one primenjuju ili kao potpuno individualne (posle svake upotrebe se sterilišu i ponovo koriste za istog pacijenta) ili kao igle za jednokratnu upotrebu, to se svaka sumnja u transmisiju bolesti isključuje. Svi ostali instrumenti se primenjuju bez prodiranja u kožu pa je time uklonjena mogućnost transmisije bolesti.

Šta je ONNURI medicina?

ONNURI je pojam koji na korejskom jeziku znači sav svet i za svakoga. Ona obuhvata Su Jok terapiju uključujući i Su Jok akupunkturu, Onnuri aurikularnu terapiju (sprovodi se na spoljašnjem uhu), skalp terapiju povezanu sa gornjim i donjim ekstremitetima. Nezavisno od izvornih orjentalnih principa se nikad nisu pojavili principi poput 6Ki teorije, Osam  izvornosnih principa, Troizvornostni princip, Čakra terapija i princip dijamantske strukture, Troizvornostni M-čestični teorijski princip, Troizvornostna teorija sekvenci, itd.

SU JOK Kakvi su preduslovi potrebni za primenu Su Jok terapije?

Ne postoje nikakvi preduslovi. Terapija ne nosi nikakvo religijsko obeležje niti zahteva bilo kakav ritual. Ona pripada svakom čoveku.

Koliko su trajni rezultati koji se postignu primenom Su Jok terapije?

Efektivnost tretmana je uglavnom permanentna, ukoliko praktičar primeni kompletnu seriju tretmana i pacijent sledi savete za svoje promene vezane za način života.

Koliko vremena je potrebno za izučavanje i ovladavanje Su Đok terapijom?

Su Đok terapiju je moguće učiti u trajanju od jednog sata do jedne godine.  Osnovni principi terapije na korespondentnim sistemima mogu biti naučeni u vrlo kratkom periodu, ali principi filozofije i teorija kao što su Jin-Jang, pet elemenata, 6Ki, 6 emocija, 6 mentalnih razloga, Osam izvornosti, Princip Homo-Hetero, Troizvornostni principi, zahtevaju znatno duže vreme koje je u skladu sa dubinom željenog naučnog saznanja.

Ko može da izučava Su Jok terapiju?

Svi (uključujući medicinske laike). Su Đok terapija je prirodan metod. Svaka osoba koja stekne znanje i koristi minimalnu logiku u učenju Su Đok-a može da tretira sebe, svoje članove porodice kao i ostale. Želja Su Jok Akademije je stvaranje po jednog Su Jok doktora u svakoj porodici na planeti zemlji.

Kako se mogu steći znanja iz oblasti Su Jok terapije?

U zavisnosti od potrebe zainteresovanih, znanja je moguće steći na seminarima različitih nivoa i kroz Onnuri Su Đok literaturu. Balkan Su Jok Therapy Center je jedan od ovlašćenih centara za edukaciju svih nivoa.

Može li se istovremeno primenjivati Su Jok terapija uz bilo koji drugi tretman kao što su homeopatija, fizikalna terapija, kineska akupunktura, medikamentozna terapija itd…?

Su Đok terapija se može primenjivati sa svim sistemima medicine i svim oblicima terapija. Nema kontraindikacija, ni neželjenih efekata.

Postoje li ograničenja u pogledu primene Su Jok terapije?

Da. Terapiju ne treba raditi ako je osoba na kojoj treba primeniti terapiju: u alkoholisanom stanju, u toku vožnje ukoliko se nalazi za upravljačem motornog vozila, ako nije upoznat sa procedurom rada i slično.

Koje se bolesti mogu lečiti Su Jok terapijom?

Sve bolesti mogu biti kontrolisane i lečene primenom principa Onnuri medicine i Su Đok akupunkturne terapije.

Da li je primena Su Đok terapije bolna?

Pre bi se moglo govoriti o intezitetu oseta kod pacijenta nego o bolu, vezano za vrstu instrumenta koji se primenjuje u terapiji. Postoje instrumenti kao što je medicinska lampa kod čije primene ne postoji ni oset.

Šta se od pribora koristi u Su Jok tretmanima?

U Su Đok tretmanima se koriste: dijagnostički štapići raznih oblika i veličina; roleri; elastični prstenovi za masažu, magneti, mikro magneti kao što su zvezdasti magneti, magneti S-N (biol meridijan magneti), čakra magneti, dugi magneti; mini i mikro moksa; semenke i mnogi drugi prirodni materijali; Su Đok miro igle, inserteri za inserciju igala; medicinska Su Jok lampa itd.

Kakva je razlika izmedju Su Jok akupunkture i akupunkture koja se izvodi u TCM (Tradicionalna kineska medicina)?

Koncept i principi su isti kod obe i baziraju na orjentalnoj filozofiji i principima Jin-Jang i pet elemenata. Celokupan tretman se u Su Jok-u izvodi na šakama ili stopalima, za razliku od kineske akupunkture koja se izvodi na celom telu.

Da li se na šaci i stopalu (Su&Jok) tretiraju samo problemi šake i stopala?

Ne. Su Đok (Su Jok) teretmani se izvode samo na šaci i stopalu, ali se uticaj tretmana reflektuje na sve sisteme i celo telo.

Šta je Su Đok (Su Jok) terapija i koji je njen osnovi princip?

Su Đok terapija je terapija na šaci i stopalu. Osnovni princip se zasniva na korišćenju šake i stopala kao daljinskog upravljača za uticanje na celo telo.