Smile meditation

Troizvornosna Osmeh meditacija – Smile Meditation

U ovom svetu sve izaziva divljenje

Prof. Park Jae Woo

Nije nikakva novost da se u svetu već duže vreme čine ozbiljni napori kako bi se čoveku koji živi u uslovima savremene tehnologije, bremenitom otuđenošću, u borbi za egzistenciju, povrati optimizam a time i zdravlje – OSMEH terapijom.

 

Da bi došao do suštine, prof. Park Jae Woo, autor Troizvornosne Osmeh-meditacije, meditirao je na Kipru u borovoj šumi 21 jedan dan. Kroz meditaciju, došao je do veoma jasnih odgovora, koji su kao rezultat dali teorijsko objašnjenje o meditaciji uopšte a potom i o osmeh-meditaciji i njenoj praktičnoj primeni.

 

Troizvornosna Osmeh meditacija je forma izlaganja dubokih filozofskih pitanja koja je razumljiva i dostupna svakom čoveku koji teži da ne samo izbavi od patnje već i da nađe put samosavršenstva.

 

Osmeh -meditacja oslobađa od fizičke, emocionalne i mentalne patnje

 

Znamo da je, u svesnom stanju ljubavi i zadovoljstva, nastalo jedino ljudsko biće. Osećaj zadovoljstva karakteriše harmonija. Nju je lako prepoznati pošto čoveka, koji je u stanju zadovoljstva, karakteriše stalno prisutan smešak odnosno osmeh. Kod takvog čoveka se ne smeše samo njegove oči, usta, obrazi, lice. Kod njega se osmehuju svi delovi tela do najsuptilnijih njihovih struktura. Odsustvo zadovoljstva, već na samom početku, karakteriše odsustvo osmeha.

 

Gubitak osmeha predstavlja uspostavljanje uslova za pojavu bolesti. Bolest je stanje, do koga dolazi usled narušavanja harmonične ravnoteže.

 

Fizičke bolesti izazivaju disharmoniju u telu, a mentalne bolesti – disharmoniju uma. Kada bolest odgovarajućeg fizičkog dela tela dodirne osmeh, pojavljuje se sila Neutro – koja je sama po sebi osmeh života i zato trenutno započinje svoj rad na uspostavljanju harmonije i zdravlja. Činjenica je da:

 

Tamo gde postoji osmeh – za bolest mesta nema.

 

Seminari Troizvornosne Osmeh-meditacije se sprovode kroz prikaz jasne teorije i praktične demonstracije. Posle praktične primene, svaki od dosadašnjih učesnika uspeo je da ponovo uspostavi istinski osmeh, čak i ako je davno zaboravio da se osmehuje.

 

Zbog praktičnih i lako primenjivih znanja kojima je moguće da osmeh-meditacijom povratimo ne samo osmeh našem telu i duši, već i ljudima iz našeg okruženja. Iskustva pokazuju da je znanje i iskustvo u primeni osmeh-meditacije moguće primeniti u svetu biljaka i životinja, čime se može uspostaviti zdravlje u i njihovom biću. Seminar osmeh-meditacije bi gotovo neizostavno trebalo završiti.