• Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja.Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline Su...

 •   Kada čovek dospe u tešku situaciju, obično on sam traži puteve izlaska iz nje, aktivno se bori i pobeđuje. Zašto onda prema svom zdravlju imamo takav pasivan stav? Zašto kada se razbolimo postajemo sasvim bespomoćni i oslanjamo se samno na lekare? Su Đok terapiju -metod lečenja delovanjem na ...

 • Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju  medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši ) Tema, Naziv Datum Br. Predavač   Mesto strong>Osnovni seminar, ciklus 1 I 2 Standardni korespondentni sis...

Su Jok obrazovanje

Prijavite se za neke od naših obuka

Najave seminara 

  • Čačak,  Osnovni seminar jun, jul  i avgust 2021.
  • Beograd, Osnovni  seminar septembar  2021.
  •  Novi Sad, Osnovni seminar novembar 2021.

 • NOVO I JEDINSTVENO SAMO KOD NAS, SA ZADOVOLJSTVOM VAS OBAVEŠTAVAMO DA SMO ZAOKRUŽILI PREVOD  KNJIGA „SVET TROIZVORNOSTI“ I,  II  i  III autora Prof. Park Jae Woo-a   I U PRODAJI SU SVA TRI IZDANJA Balkan Su Jok Association je izdala dva naslova  Svet Troizvornosti  Tom II ( Troizvonosni Niz ) i Tom III, Sistem Troizvornosne Svesnosti,  koje čine  nastavak materije opisane u knjizi  koju smo izdali...

 • Šta je to 6Ki? Prema vašim ranijim saznanjima to su energije označene simbolima: Vetar, Toplota, Vrelina, Vlaga, Suvoća i Hladnoća. One su osnova koncepcije 6Ki energija koje možete da osetite. Zato i kažemo da je to fenomen 6Ki. Pitanje je: Šta proizvodi 6Ki energije?  Seminara 6Ki Su Jok terapije Srednji nivo I  kontinuiranog  obrazovanja održavamo  po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  ...

 • Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja.Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline Su Đok terapije su: visoka efikasnost, apsolutna neškodljivost primene, unoverzalnost metode i pristup...

Naši terapeuti

Po odobrenju autora metode prof. Parka Jae Woo, registrovan je 1993. g.
Balkan Su Jok Therapy Center

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC

Vera Đorđević, Nosilac intelektulane svojine prof. Park Jae Woo, overen u sudu pod br. 20677/2007. Završila celokupni program edukacija autorskih dela  prof. Parka Jae Woo ( 1942-2010), direktno od autora prof. Park Jae Woo, i doktora sa Su Jok Academije.

Marija Bralović, Učesnik prve osnivačke konferencije 2013 Interantional Su Jok Association (ISA) Kipar,(Trodos), a danas nastavlja sve aktivnosti u Balkan Su Jok Association u skadu sa ISA, na funkiji je Prdsednik Balkan Su Jok Association.

BSJTC

Primeri iz prakse

Pročitajte svedočenja naših pacijenata

O našem radu

Informišite se o našem radu

F.A.Q.

Najčešće postavljana pitanja

Iz knjige utisaka

Budite u toku sa novim dešavanjima u okviru Balkan Su Jok  Therapy Centra