Energije

Kao što smo rekli prošlog puta homo snaga ima tendenciju da sve zadrži u nepromenjenom stanju a hetero snaga želi sve da izmeni. U zavisnosti od dominacije prve ili druge snage, do promena u određenom prostoru, vremenu, okruženju ili u ljudskom organizmu, dolazi, odnosno, ne dolazi. Zato je vrlo značajno u svakoj situaciji pratiti stepen promene, tj. uočavati udeo homo i hetero snage. U odnosu homo – hetero, znamo da je homo stvorilo hetero, ali se nije u potpunosti odvojilo od njega. Homo princip uvek ima učešća u hetero principu. Ova tvrdnja se dokazuje kroz čitav naš život. Ovog puta nas posebno zanimaju homo i hetero fenomeni u okviru energija.

 

U hetero svetu postaji šest energija: vetar, toplota, vrelina, vlaga, suvoća i hladnoća. U svakoj od ovih šest energija uključen je kako homo tako i hetero princip. Oni u svemu učestvuju zajedno. Prve tri su hetero (vetar, toplota, vrelina) i one su sa tendencijom ekspanzije. Druge tri su homo (vlaga, suvoća, hladnoća) i to sa tendencijom kontrakcije.

 

Energija Vetra predstavlja sve vrste kretanja. Bilo kakvo pokretanje, pa i ono najmanje, u službi je ove energije. Energija Vetra postoji i u ostalim energijama. Na primer, da bi se energija toplote kretala, neophodna joj je energija Vetra.

 

Ali ona drži pod svojom kontrolom ne samo fizičko kretanje čoveka, već i unutrašnje (metabolizam, cirkulacija krvi, rad unutrašnjih organa…). Pojava prevelike pokretljivosti upućuje na višak energije Vetra, dok umanjena pokretljivost ukazuje na njen nedostatak. Ako je neko paralizovan, za njega se može reći da ima bolest Vetra. Isti princip važi i za unutrašnje organe. Ako se nekome želudac slabo pokreće i u njemu se hrana dugo zadržava, taj čovek takođe ima problem Vetra.

 

Glavne hetero karakteristike Vetra su snaga, privremenost i neočekivanost. Homo karakteristike Vetra bi bile slabost, konstantnost i očekivanost.

 

Energija Toplore je povezana sa osećajem toplote. U zavisnosti od okruženja, može da pokazuje različite manifestacije. Recimo, prisustvo ove energije ponekad ukazuje na povećanje dimenzije (na toploti se sve širi) ili ukazuje na povećanje temperature. Sva zapaljenja u organizmu (jetre, slepog creva, zglobova, uha …) u tesnoj su vezi sa ovom energijom.
Kako ćemo razlikovati akutne od hroničnih procesa energije Toplote? Toplota sa hetero karakteristikama ima veoma brzi razvoj. Ovo se manifestuje naglim skokom temperature ali i njenim naglim snižavanjem. Ne retko se dešava da se ovi intervali naizmenično smenjuju. Ovakav tip bolesti spada u akutne, odnosno hetero bolesti. Ukoliko se radi o konstantnoj temperaturi, npr. od 38 stepeni, zaključujemo da je u pitanju homo princip u okviru energije Toplote. Ovakav tip bolesti spada u hronike.

 

– Primer hetero Toplote dogodio se i kod mog sina. – navodi jedan, od svojih mnogobrojnih primera iz prakse, profesor Park, autor SU ĐOK metode, – Kada se probudio, jednoga jutra, imao je tako visoku temperaturu da je gubio svest. Zbog toga sam, odmah, hteo da ga prebacim u bolnicu. Ali odlučio sam najpre da primenim ovaj metod. Uradio sam sedaciju hetero Toplote pošto je bolest bila očigledno hetero tipa. Celo telo je imalo jako crvenu boju. Nakon 15-20 minuta posle davanja terapije, sin je otvorio oči, povratila mu se svest i čelo mu je postalo dosta hladnije. Ali uskoro je sasvim pobeleo. Dodirom sam ustanovio da mu je telo sasvim hladno. Smesta sam povadio igle. Nakon kratkog vremena, moj sin je ustao i zatražio da jede. Pošto je išao popodne u školu, nije izostao sa nastave. I sam sam bio oduševljen ovim tretmanom. Uspeo sam bez medikamenata da korigujem ekscesivnost hetero toplote. Moram da naglasim da je ovo bio moj prvi tretman ovakve vrste.”

 

Energija Vreline predstavlja maksimalnu ekspanziju. Ako je nešto u stanju svoje maksimalne ekspanzije, odmah znamo da u tom procesu dominira energija Vreline. U njenom prisustvu, između ostalog, dolazi i do isparavanja vlažnih supstanci. Dobar primer za ovu tvrdnju je preznojavanje. Kod ljudi koji se često i mnogo znoje dominira energija Vreline. Zbog njene prisutnosti, tečnosti kod tih ljudi, ne mogu dugo da se zadrže u organizmu već stalno izlaze napolje.

 

Primer za poremećaj energije Vreline bio bi naduven stomak od gasova i crvenilo na licu. Sedacija hetero vreline vrlo brzo pomaže da se pacijent oslobodi viška gasova, bolova u stomaku i ostalih pratećih neprijatnosti.

 

– Naravno i ovde imamo homo i hetero princip, – nastavlja profesor Park da nam razjašnjava SU ĐOK metod – Kako sam i sam primetio, Duh lekara mora da bude hetero u odnosu na bolest, da bi se u momentu tretmana žestoko obračunao sa bolešću. Jedino sa takvim Duhom može, sa uspehom, da prodre na teritoriju u kojoj vlada homo bolest. U slučaju da ima homo Duh, može mu se dogoditi da kooperirajući sa bolešću i sam oboli, a da pacijent ne ozdravi. Doktor treba da ima kontrolnu funkciju, što znači treba da ima dovoljnu količinu energije Vreline. Bez ove energije, dobro poznavanje teorije, nije dovoljno.”

 

Energija Vlage se najbolje može objasniti na primeru kuvanja vode. Na samom početku dolazi do kretanja, strujanja vode. To je energija Vetra. Zatim se zapremina vode širi a temperatura raste. Prepoznajete energiju Toplote. Nakon toga, počinje ključanje, koje produkuje isparavanje. Ovo manifestuje energiju Vreline. Od nastalih vodenih molekula u gornjim vazdušnim slojevima, stvara se magla i oblaci. Tako dolazi do pojave energije Vlage, prve kod koje se manifestuje kontrakcija. Pod dejstvom energije Vlage, odvojeni molekuli u vazduhu se prikupljaju i tako se formiraju kapi kiše. Da bi se ti molekuli sjedinili potrebna je velika energija. Zato ljudi koji imaju izraženu energiju Vlage osećaju neku vrstu presije i težine. U slučaju prevelike prisutnosti Vlage u organizmu, telo će biti dosta otečeno. Isto se događa i sa pojedinačnim organima (npr.otečena jetra). Ili ako izvesna osoba, na primer, ne pokreće sa lakoćom desnu nogu, to će značiti da u njenoj desnoj nozi dominira energija Vlage.

 

Treba naglasiti da energija Vlage nema preveliku homo snagu, jer predstavlja prvu od manifestacija u okviru homo energija.

 

Energija Suvoće svojim kontinuiranim prisustvom smanjuje rastojanje između molekula, čime se formira nešto čvršća materija. U slučaju ljudskog tela, dobri primeri za energiju Suvoće su telesni omotač u vidu kože, zatim kosa i nokti. Kod ovih struktura, molekuli su međusobno mnogo bliži. Atomi ćelije takođe imaju svoje omotače, koji su kao i svi ostali omotači, nastali pod dejstvom energije Suvoće.

 

Ova energija je vrlo važna za naš svet. Naime, da bi se bilo šta smatralo celinom, mora da ima svoje granice koje formira energija Suvoće. Zahvaljujući postojanju kože, možemo da kažemo da se nešto nalazi van ljudskog tela ili se nalazi u njegovoj unutrašnjosti. Zaključujemo, svaki egzistirajući fenomen života u sebi mora da ima prisustvo energije Suvoće.

 

Evo još jednog primera profesora Parka:

 

– Jednom prilikom na jednom seminaru sreo sam polaznicu koja je duže vremena patila od psorjaze, koja joj je zahvatila čak i njeno lice. U toku seminara saznala je da je njen problem vezan za energiju Suvoće. Počela je sama sebi da daje tretmane. Kada sam ponovo držao seminar Su ĐOK metoda u tom kraju, nakon više od godinu dana, ugledao sam i nju u grupi. Ovog puta mogao sam da vidim lepo čisto lice. U toku pauze mi je prišla i pohvalila se kojim tretmanom je izlečila psorjazu kako po telu tako i po licu. Ubrzo su se pročuli njeni uspesi pa su joj se javili i ljudi sa sličnim problemima. Ona im je svima pomogla.”

 

Energija Hladnoće Ako razmatramo čovečiji organizam kroz materijalne karakteristike, uočavamo da je prva forma materije tečnost, zatim sledi nešto kompaktnija koža, pa vezivna tkiva i muskularni sistem. Najčvršća materijalna forma kod čoveka je zasigurno skeletni sistem, koji je pod direktnim uticajem energije Hladnoće.

 

Kada kažemo Hladnoća mislimo na osećaj hladnoće (npr. vremenska hladnoća). Ali to bi bila samo jedna od ekspresija energije Hladnoće. Kada kažemo da u nervnom sistemu vlada Hladnoća, to niukom slučaju ne znači da u nervnom sistemu vladaju niske temperature. Ekcesivnost energije Hladnoće može da znači stanje nefunkcionisanja, pošto se uz ovu pojačanu energiju sve funkcije zaustavljaju. Čak i kada ne osećamo bilo kakvu hladnoću, energija Hladnoće može da deluje. Recimo, to možemo zaključiti kroz usporavanje kretanja energije ili njenog potpunog odsustva. Kao i do sada razlikujemo promene na čitavom telu ili samo na njegovim određenim delovima. Ako dođe do celokupnog hlađenja tela, nastupa smrt. Hladnoća je prisutna i u povredama koje se događaju pri saobraćajnim nesrećama. Tada nastupa brza destrukcija tkiva i organa, a tada je prisutan i vrlo jak bol. Nakon dobre dijagnoze i precizne terapije svi debalansi u organizmu, usled homo i hetero Hladnoće, mogu se vrlo uspešno harmonizovati.