Časopisi Su Jok Acupunture i Onuri medicine, Autor: Prof. Park Jae Woo

Časopis br. 1, strana 89, /rus/eng/

Tema: Teorija Osam Izvornosti (1)

Homo – Sistem tala čoveka

Časopis br. 2, strana 114,  /rus/eng/

Tema: Diamantski energetski sistem ljudskog tela

Teorija Osam Izvornosti (2)

Časopis br. 3, strana 91,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna teorija (1)

Homo, Hetero i Neutro

Časopis br. 4, strana 112,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna teorija (2)
Fibonačijeve sekvence udružene sa Troizvornosnim i Osmoizvornosim sekvencama

Časopis br. 5, strana 133,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna teorija (3)

Troizvornosna Evolucija

Časopis br. 6, strana 100,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna teorija (3)

Troizvornosna Evolucija

Časopis br. 7, strana 114,  /rus/eng/

Tema: Teorija M čestice (2)
Merdijani na zglovovima

Časopis br. 8, strana 115,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosni meridijani na zglobovima prstiju

Časopis br. 9, strana 108,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna Akupunktura (1)

Časopis br. 10, strana 87,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna Akupunktura (2)

Časopis br. 11, strana 87,  /rus/eng/

 Tema: Troizvornosna Akupunktura (3)

Časopis br. 12, strana 96,  /rus/eng/

 Tema: Sistem spiralne Energetske neutro mreže

 Časopis br. 13, strana 98,  /rus/eng/

 Tema: Sistem spiralne Energetske
Neutro–mreže (2)

Časopis br. 14, strana 97,  /rus/eng/

Tema: Teorija i praksa Twist terapije

Troizvornosni Korespondentni sistemi

Časopis br. 15, strana 94,  /rus/eng/

Tema: Smile Filozofija Troizvornosne

Smile Meditacija

 Časopis br. 16, strana 93,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosne Smile Taiji
Savršena harmonija tela i duha

Časopis br. 17, strana 112,  /rus/eng/

Tema: Smile Meditacija – Realistično Neutro stanje Uma.

Praktični aspekti meditacije

Časopis br. 18, strana 114,  /rus/eng/

Tema: Troizvornosna Akupunktura

Troizvornosna Hronopunktura

Časopis br. 19, strana 100,  /rus/eng/

Tema: Svet Korespondentnih sistema kao refleksija Troizvornosnog modela.

Uvod u Troizivonosni Feng Shui