Emocionalni energetski sistem

Emocionalni energetski sistem je nezavistan sistem ali je ipak po vertikali vezan za fizički, niži nivo, kao i za mentalni, viši nivo. Dobar primer za ovo može biti jedna scena iz životinjskog sveta. Na obali jedne kanadske reke, rakun se taman spremao da pojede tek ulovljenu ribu kada je pred sobom ugledao gladnog medveda. Rakun se toliko upalšio od snažne i velike životinje da se odmah paralisao. Kada mu je medved prišao i pomerio ga šapom, njegovo telo izgledalo je kao mrtvo. Medved se tada zadovoljio svežom ribom i otišao. Rakun je ostao bez svog ulova ali je sačuvao život. Spaslo ga je osećanje straha koje se na nižem, fizičkom nivou manifestovalo kroz energiju hladnoće, u vidu paralisanosti. Na višem, mentalnom nivou emocija straha se iskazala kroz mudrost. Rakun je zaključio da mu je bolje da se napravi mrtav nego da se bori sa nadmoćnijom životinjom.

 

Emocije su, kako za životinje tako i za ljudska bića, neophodne za očuvanje života. Šta god da radimo, borimo se za opstanak. Život je hetero, a smrt homo princip. Znači i emocije su hetero. Kada u telu vlada potpuna harmonija, čovek je zdav, zadovoljan i pun ljubavi. Ali ukoliko čovek ima više od mesec dana jednu istu emociju, recimo brigu, dolazi do debalansa u energijama i promena kako na fizičkom tako i na mentalnom planu. Sve bolesti su u vezi sa emocijama. Kada smo puni sreće i radosti, telo nam je opušteno, ali kada brinemo, telo počinje da se steže. To je jasno vidljivo i kod čuvene Rodenove figure mislioca. Kada čovek duboko razmišlja, nema pokreta, telo postaje teško a um se usredsređuje na razrešenje problema. Briga usporava i rad želuca, on sporije vari jer u telu nedostaje energija Vetra. Što je problem veći, veće je i mirovanje. Čoveku sa problemima ne ide se nikuda. On odbija i najatraktivnije ponude.

 

Svaka emocija ima i pozitivnu i negativnu stranu. Vratimo se na emociju brige. Naizgled ona je negativna za čoveka, ali jedino fizički mir obezbeđuje mentalnu aktivnost. Razmišljanje je uvek usmereno na stvaranje boljih uslova a bolji uslovi omogućavaju opstanak. Kao što smo već rekli, opstanak predstavlja hetero aktivnost.

 

Emocije su promenljive. Su Đok razlikuje pet individualnih i dve kontrolne.

 

Emocija ljutnje je pod kontrolom energije Vetra.
Emocija radosti je pod kontrolom energije Toplote.
Emocija brige je pod kontrolom energije Vlage.
Emocija tuge je pod kontrolom energije Suvoće.
Emocija straha je pod kontrolom energije Hladnoće.

 

Šesti element je sreća ili zadovoljstvo a sedmi je Ljubav.

 

Za razliku od životinja, čovek je kreiran da živi apsolutno zadovoljan. Zato svako ko ne oseća sreću ili zadovoljstvo treba detaljno da razmisli o vrsti i strukturi svojih misli koje ga opterećuju. Čovek koji je u stanju nezadovoljstva, da bi postigao šesti elementi, ima potrebu da prikuplja, gotovo da grabi, sitna zadovoljstva sa svih strana. Za razliku od njega, čovek koji je dosegao šesti element, ima potrebu da ono što je postigao i stekao deli sa ostalima.

 

Sedmi elemet, Ljubav, je bezuslovna, daje se svakome i ima hetero karakter. Kada čovek dostigne sedmi nivo, obezbeđuje manji uticaj homo snaga. Bezuslovna ljubav ima karakter slobode i ona ne dozvoljava uticaje bilo koje druge snage. Sedmi element proizvodi svoju snagu, sam za sebe. Sam reguliše dobro zdravlje i dobro raspoloženje. Čovek koji dostigne ovaj nivo nema potrebe za savetnicima. On savršeno dobro zna kako da uvažava druge ljude a kao odgovor na to biva poštovan od drugih. Pošto nema potrebu da od bilo koga traži pomoć, postiže poziciju potpune slobode. Svaki čovek treba da teži da dosegne sedmi element.

 

Na emocije takođe utiču jang i jin principi:

 

Jang ljutnja – pokazuje se brzo. Kratka je i jaka. Ako dođe do provokacije, čovek jang ljutnje reaguje istog trenutka. Ponekad može da bude vrlo opasna.

 

Jin ljutnja – ne pokazuje se odmah, tako da ljutnja raste. Ljudi sa jin ljutnjom mogu da budu vrlo opasni. Najčešće su to kriminalci koji planiraju zločine.

 

Jang radost – prepoznaje se kod onih ljudi koji se smeju iz sveg glasa, iz stomaka. Oni pokazuju svoja osećanja i utiske otvoreno i dobronamerno.

 

Jin radost – prouzrokuje neprestano smešenje i smeškanje. Dobar primer je Mona Liza.

 

Jang briga – ako se pojavi neki problem, osoba sa jang brigom, uključuje celog sebe. Intenzivno razmišlja sve dok ne nađe pravo rešenje a onda se veseli i raduje.

 

Jin briga – prepoznaje se po vertikalnoj bori nasred čela. Ta jin bora označava da osoba neprestano razmišlja i da je stalno zbog nečega ili nekoga zabrinuta. Lice patnje uglavnom nema pokrete.

 

Jang tuga – kratko traje i kratko se pokazuje. Obično se javlja zbog smrti neke bliske osobe. Dešava se da jang tuga preraste i jin tugu. Ako je neko već bolestan a doživi jang tugu, zdravsveno stanje će mu se pogoršati.

 

Jin tuga – je dugotrajna. Lako se prepoznaje po spuštenim ramenima i po iznemoglosti. Osobi sa jin tugom suze brzo krenu.

 

Jang strah – veliki strah. Dolazi iznenada, usled zemljotresa, bombardovanja i sl. Osim ovakvih drastičnih situacija, jang strah se javlja i kod obolelih od šizofrenije.

 

Jin strah – javlja se kod normalnih ljudi usled realnih uslova za pojavu straha.

 

Da bi terapeut imao zadovoljavajuće rezultate, neophodno je da poseduje sedmi nivo emocija, Ljubav. Jedino će tako pacijentu pružiti pravu pomoć, učiniti ga slobodnim, a sebe sigurnim.