Sistem korespodencije

Korejski naučnik, profesor Park Džae Vu, je uočio da su šake najsličnije ljudskom telu. Evo kako je on došao do tog stanovišta: čovekov život se odvija između neba i zemlje. Ovaj nepokolebljivi red u kosmosu se sastoji od energije koja se odražava na svim stvarima, pa i na naše telo. Glava čoveka je okrugla i nalazi se na vrhu tela. Ona prima nebesku energiju. Stopala stoje na tlu i primaju energiju zemlje. U odnosu na čitavo telo i šake se nalaze u sredini, između glave i stopala. Zatim, svi znamo da se ljudsko telo prostire u pet pravaca: glava, leva ruka, desna ruka, leva noga i desna noga. Ovi delovi tela su koncentrisani oko trupa. Ako sad pažljivo pogledamo svoju šaku lako ćemo uočiti sličnu simetriju. Ona se takođe sastoji od pet delova, prstiju, koji se pružaju oko dlana.

 

Na čovekovom telu, glava je najkraći i najdeblji deo. Ona izdaje komande i ima upadljivo dominantan položaj. Isto kao i palac. On je najkraći i najdeblji prst. Jedini je okrenut u suprotnom smeru i jedini ima mogućnost da “kontroliše” ostale prste. Dok je glava usmerena ka nebu, ruke i noge se pružaju paralelno na dole, prema zemlji. Prema tome, drugi i peti prst korespondiraju sa položajem ruku, a treći i četvrti se nalaze u najnižem položaju, što korespondira sa položajem nogu.

 

Profesor Park je uvideo i sličnost među oblastima šake i tela. Isto kao što je ljudsko telo podeljeno na izvesne delove prividnim granicama (zglobovima, dijafragmom…) tako je i šaka podeljena na iste delove (zglobovima prstiju, linijama na dlanu…). Ruke i noge imaju tri dela a glava i vrat čine dva dela, baš kao što se drugi, treći, četvrti i peti prst sastoje iz tri dela a palac iz dva.

Stopalo takođe ima sličnu strukturu ljudskom telu, doduše ne tako upadljivo kao što je to slučaj sa šakom. Zato je sistem korespodencije na stopalu i razjašnjen uz pomoć strukturne korespodencije na šaci. Stopalo takođe ima pet produžetaka (prstiju), zatim, palac se isto sastoji od dva dela, a ostali prsti od po tri dela… Mada ima manju korespodentnu sličnost, praksa kaže da stopalo daje mnogo superiornije rezultate od šake. Od svih delova tela, stopalo je najčešće i najjače izloženo trenju i stimulaciji. Smatra se da najviše zdravlja dugujemo upravo stopalima.

 

Prilikom bilo kakvog poremećaja u ljudskom organizmu, na korespodentnim oblastima šake i stopala formiraju se takozvane korespondentne loptice, koje su elektro osetljive. Tako da usled njihove stimulacije (pritiskanjem) dolazi do kratkog električnog spoja, što prouzrokuje kratak bol kod pacijenta ali u isto vreme proizvode se “isceljujući električni talasi” koji odmah direktno putuju u bolesni deo tela. “Isceljujući električni talasi”, kada stignu u oboleli deo tela, normalizuju priticanje električne struje. Kada aktivna struja bolesnog dela ponovo postane pravilna, bol nestaje i fiziološke funkcije okolne telesne organizacije počinju normalno da rade. Na ovaj način bolest je izlečena.