Istorijat

Sličnost između palca šake i glave, profesor Park je prvi put primetio još kao dečak (1953.) Tada, naravno, nije bio u stanju da dalje razvija ovo zapažanje. Ali 20 godina kasnije (1974.) vraća se svojoj dečačkoj ideji sa neuporedivo više sigurnosti i žara. Detaljno izučava ostale korespodentne sisteme kao što su: refleksna terapija šake i stopala, aurikularni sistem (na uhu), korespondentni sistem na nosu, zatim sistem na delu glave koji je obrastao kosom itd. Neumorni i radoznali duh profesora Parka nagoni ga na svakodnevni studiozni rad.

 

– Posmatranjem i upoznavanjem šake i stopala, počeo sam da ispitujem odgovore pojedinih korespodentnih tačaka. Svaki put sam dobio “pozitivan” odgovor i shvatio da se ova mogućnost može upotrebiti u cilju pružanja pomoći kod oboljenja i poremećenih stanja. Bio sam jako impresionioran i osetio sam potrebu da o tome obavestim ceo ljudski rod. – otkriva nam svoj početni rad i entuzijazam profesor Park.

 

Godine 1984.u potpunosti je opisao svoj terapijski sistem korespondencije. Tri godine kasnije njegovo otkriće je prvi put zvanično predstavljeno u štampi. Iste godine objavljena su i dva Atlasa (14 biol-meridijana u metodi Su Đok i konstitucija u Su Đok akupunkturi). U uputstvu “Su Đok akupunktura”, koje je izdato 1988. dati su glavni momenti teorije Su Đok terapije i istovremeno je predstavljen terapijski sistem korespodencije na šakama i stopalima i svi metafizički principi ovog terapijskog sistema. Od tog trenutka pa sve do danas, profesor Park usavršava svoje ideje kako bi Su Đok bio što dostupniji i što efikasniji. Do sada je napisao preko 60 knjiga i održao na hiljade predavanja po različitim gradovima.

 

Mnogi ljudi, kako oni sa medicinskim obrazovanjem, tako i oni bez njega, izučavaju ovaj metod i dobijaju izvanredne rezultate u praksi. Osim u Koreji, centri Su Đok akupunkture nalaze se u Šri Lanki, Moskvi, Londonu, Madrasu, Lisabonu… i u Jugoslaviji. Kod nas je ovaj metod došao zahvaljujući prof. dr.Veri Đorđević. Osim što je specijalista ove metode, ona je i jedini ovlašćeni predavač za Evropu, kao i rukovodilac balkanskog Su đok centra.