Viši nivo

Viši nivo

VIŠI NIVO Su Jok terapije                                       ( 70 časova )

 

Kurs VIII. Klinički aspekti teorije Osam Načela. Dijamantski energetski sistem (4 dana po 6 časova ukupno 24 časa)

 Kurs je posvećen teoriji Osam Načela, njihovim manifestacijama u prirodi I ljudskom organizmu. Izučava se osmoelementno ustrojstvo sveta: teorija trigrama, periodni sistem hemijskih elemaenata, strane (pravci) delova sveta i dr.

Razmatraju se karakteristika I manifestacija energija Svetlosti I Tame, a takodje simptomi onih bolesti koje su povezana sa disbalansom ovih energija. Razmatraju se metode dijagnostike I lečenja sa pozicije Osam Načela

Daje se predstava o Dijamanskom energetskom sistemu tela, razmatra se njegova gradja I funkcionisanje. Analizirau se pitanja dijagnostike I lečenja preko Dijamantskog energetskog Sistema I osmoelementnih energetskih konstitucija čoveka ( simetrične I ukrštene)

Odvojeno je vreme za rešavanje I analizu kliničkih zadataka

 

KURS IX Troizvornosna akupunktura -1 

(4 dana po 6 časova ukupno 24 časa)

 Na kursu se prezentuje detaljna predstava o Objedinjenom sistemu Troizvornosne svesti-univerzalnom programu uredjenja sveta, o svojstvima i funkcijama sila Homo, Hetero,Neutro i Nuto. Razmatraju se Troizvornosni Modeli u zivoj i nezivoj prirodi i Troizvornosni Nizovi unutrašnjih organa, delova tela, meridijana, čakri, elemenata Dijamantskog energetskog sistem, energija i emocija.

Proučavaju se uzroci bolesti sa pozicije Troizvornosne akupunkture

Praktično se uvezbavaju načini izvodjenja Troizvornosne akupunkture na meridijanima zglobova šake. Posvećuje se paznja osobenostima Troizvornosne akupunktrue i pravilima sastavljanja receptura.

KURS IX Troizvornosna akupunktura -2

Na kursu se produbljeno razmatra fundamentalni uticaj Troizvornosnog Modela. Daje se predstava o uticaju Troizvornosnih faktora okoline na čoveka i njegovo zdravlje, kao i o četiri osnovna Troizvornosna Modela čovečijeg tela (Hetero, Homo, Neutro i Nuto), a takodje o Troizvornosnim Modelima razuma, zivota (zivotne energije) i duse.

Posebno se analizira prostorna Troizvornosna dijagnostika bolesti. Na primerima iz posebne patologije uvezbavaju se teorijske i praktične veštine u grdjenju Troizvornosnih nizova za dijagnostiku i lečenje.

Uče se načini delovanja na meridijan zgloba, izabran za lečenje: po tačkama Troizvornosti, po tačkama Šest (ili Osam) Ki, po „otvorenoj“tački, po korespodentnim tačkama, Su Đok Ki terapjia i Twist terapija.

Razmatraju se konstitucije Tri Izvora i konstitucionalno lečenje.

Stavlja se akcenat na pristupe lečenju zavisnosti modelima Troizvornosne akupunkture.

Posebna paznja se poklanja mentalnom stanju terapeuta i tehnikama ulazenja u meditativno stanje za vreme postavljanja i realizacije niza Troizvornosnog Modela

 

KURS X.  Metode Onnuri terapije bez primene igala  ukupno 12 č.

Na kursu se izučava teorija M-čestica, daje se predstava o Neutro – stanju i načinima postizanja tog stanja. Uvezbavaju se različite disajne i meditativne tehnike, koje doprinose širenju svesti

Detaljno se razmatraju principi lečenja bojom, polazeći od klasifikacije po Troizvornosti i po Osam energija, a takodje metodika lečenja bojom uz korišćenje uredjaja sa svetlosnim impulsnim dejstvom.

Slušaoci saznaju o mogućnostma lečenja sa primenom minerala (litoterapija), aromatičnih ulja (aromaterapija), prstenova i narukvica, semenja, mantri i mudri.

Obradjuju se metode lečenja preko ploča noktiju (masaza, terapija bojom, terapija magnetima)

 

KURS XI. Twist terapija  ( 2 dana po 6 časova ukupno 12 časova)

Na kursu se detaljno izučava Troizvornosna klasifikacija pokreta i primena tih pokreta i polozaja tela radi preventive i lečenja oboljenja.

Razmatraju se vrste Twist pokreta, kako na nivou celog tela, tako i pojedinih njegovih delova

Uvezbava se precizan algoritam trazenja lekovite spiralne pozicije radi sprovodjenja i individualne Twist terapije.

Objašnjavaju se principi formularne Twist terapije.

Daje se predstava o multivarijabilnosti metodika Twiste terapije. Detaljno se razmatraju pojedine metodike Twist terapije, kao što su: hodanje sa Twist pokretima, disajni Twist, energestska Twist terapija, Twist terapija u snu, Twist terapija sa peškirom i druge

Praktično se ovladava kompleksom spiralne (Twist) gimnastike celog tela, koja ima vaznu ulogu u preventivi oboljenja. Razmatra se Twist gimnastika za pojedine delove tela: kičmu, šake i stopala. Posebna paznja se poklanja Twist gimnastici za vret i njenoj ulozi u kupiranju glavobojle, snizenju arteriskog pritiska, odrzavanju zdravlja organa čula smeštenih u (na) glavi.

 

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Dr Minchul Park globalni predsednik ISA (International Su Jok Association)

Doktori sa Su Jok Academy  Moskva  (po pozivu)

Predavači

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Globalni Predsednik ISA

Doktori Su Jok Academy Moskva (po pozivu)