Plan održavanja seminara Su Jok therapije 2023 god

Plan održavanja seminara Su Jok therapije 2023 god

Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju  medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši )

Sve do sada nije postojao metod lečenja kojim bi moglo tako lako sa se ovlada i da se pri tome dobije tako značajan i brz rezultat

Vaša ruka i znanja su uvek sa Vama, a odgovarajući instrumenti za obavljanje lečenja ćete naći bez problema.

Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

Septembar

09 I 10

16 I 17

(subota I nedelja)

 

 

12

12

Prof. Vera Đorđević

 

Vreme:

 subota od 13 do 18h

nedelja od 10 do 15h

24 Beograd
Napredni nivo

Srednji nivo I, Su Jok 6Ki  

 

 

 

Oktobar

Vikendi

 07, 08.

14 I 15

Novembar

04. 05

11. 12 

 

 

12

12

12

12

Prof. Vera Đorđević

Vreme:

 subota od 13 do 18h

nedelja od 10 do 15h

50 Beograd
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

Decembar

16 i 17

23 i 24

(subota I nedelja)

 

 

12

 

12

Prof. Vera Đorđević

 Vreme:

 subota od 13 do 18h

nedelja od 10 do 15h

24 Beograd
PROGRAM JE PODLOŽAN

PROMENAMA  

         
U PRIPREMI JE SEMINAR TWIST TERAPIJE TERMIN NAKNADNO   NAKNADNO 16 NAKNADNO

Sve informacije na e-mail: verasujok@gmail.com, sujok@eunet.rs, tel: +381 63 60 37 47:  032 80 90 22