Plan održavanja seminara Su Jok therapije 2024 god

Plan održavanja seminara Su Jok therapije 2024 god

Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju  medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši )

Sve do sada nije postojao metod lečenja kojim bi moglo tako lako sa se ovlada i da se pri tome dobije tako značajan i brz rezultat

Vaša ruka i znanja su uvek sa Vama, a odgovarajući instrumenti za obavljanje lečenja ćete naći bez problema.

Naziv seminara datum br.cas. predavac mesto
Osnovni seminar

Su Jok terapije

Standardni korespondentni sisetemi

Meridijanska Su Jok Ki terapija

09. 10 i 16. 17

mart

subota-nedlja

24 Prof.Vera Djordjevic Beograd
Napredni nivo

Srednji nivo I, Su Jok 6Ki  

april

Vikendi

 13,  14.

20. I 21

maj

11. 12

18. 19 

50 Prof. Vera Djordjevic Beograd
Osnovni seminar

Su Jok terapije

Standarndni korespondentni sistemi i Meridijanska Su Jok Ki terapije

08. 09. i

15 i 16

Jun

24 prof. Vera Djodjevic Beograd
Osnovni seminar

Su Jok tearpije

Korespondentni sistemi

Meridijanska Su Jok Ki

terapija

07. 08. i

14. 15.

septembar

24 Prof. Vera Djordjevic Beograd
Napredni nivo

Srednji nivo II, Su Jok 6Ki  

 

 

 

oktobar

Vikendi

 12,  13.

19. I 20

novembar

09. 10

16. 17

 

 

12

12

12

12

Prof. Vera Đorđević

Vreme:

 subota od 13 do 18h

nedelja od 10 do 15h

50 Beograd
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

Decembar

07. 08

14i 15

(subota I nedelja)

 

 

12

 

12

Prof. Vera Đorđević

 Vreme:

 subota od 13 do 18h

nedelja od 10 do 15h

24 Beograd
PROGRAM JE PODLOŽAN

PROMENAMA  

         
U PRIPREMI JE SEMINAR TWIST TERAPIJE TERMIN NAKNADNO   NAKNADNO 16 NAKNADNO

Sve informacije na e-mail: verasujok@gmail.com, sujok@eunet.rs, tel: +381 63 60 37 47:  032 80 90 22