Twist terapija

Šta je Twist terapija?

Twist terapija je izvorno metod prirodnog medicinskog tretmana koji koristi pokrete i poze sa uvrtanjem delova tela, a koji ima za cilj aktiviranje spiralnih meridijana Neutro energetske mreže koja bezuslovno pokriva svaki, i najmanji segment ljudskog tela.

 

TWIST terapiju razvio je prof. Park Jae Woo, autor nekoliko teorija i terapija zasnovanih na tim teorijama. Neke od njih su: Su Jok terapija, Dijamantski energetski sistem, Homo – Hetero teorija, terapija na Spiralnim meridijanima.

 

Twist pokreti mogu da se koriste kao nezavistan način prevencije i lečenja bolesti. To je autonoman terapijski metod koji ima sopstveni Nezavistan Duh. Staro pravilo „lečeći ne naškodi“, na Twist terapiju se odnosi u potpunosti.

 

Oduvek su bili najpopularniji oni metodi koji su, pored toga što su bezbedni, vrlo efikasni, laki za učenje, jeftini u primeni i za njihovo izvođenje ne traže mnogo vremena.

 

Da je „Twist terapija“ – terapija koja je nastala pre bilo koje druge terapije i pre bilo kog vidara, dokazi se mogu uočiti ne samo kod ljudske vrste već i kod biljaka i kod životinja. Naime, sve što je ugroženo prisustvom bilo koje vrste nepravilnosti u odnosu pravilnost kako u pogledu fizičke građe tako i u pogledu funkcije, izbavljenje se dostiže zauzimanjem novog – udobnog položaja. To podrazumeva izvođenje radnje koja za korigovanje koristi pokret uvrtanja koji se izvodi sve do položaja koji predstavlja stanje u kom se problem najmanje iskazuje.

 

Viđali smo drvo naprimer, koje je bar naizgled, bez nekog posebnog razloga -„krivo“. Pažljivim posmatranjem uočićemo da se ono nalazi ili u zoni ometajućeg faktora (neke stene, vododerine, geopatogenog zračenja,..) to znači da ono, pošto ne može da izmesti svoj koren, nadzemnim delom vrši uvrtanje odnosno izvijanje, čime doseže stanje u kome se oseća udobno. Ista se priča ponavlja i kada je u pitanju čovek koji je već bolestan ili povređen pa oseća neku nelagodnost ili bol u nekoj regiji. Da bi se u prisustvu svega pomenutog osećao udobno, on se savija, isteže i uz to uvrće određenu sekciju ili celo telo. Tom radnjom, on sebe dovodi u položaj u kome se oseća najspokojnije. U svakom od dostignutih položaja, po pravilu, dodatno vrši podešavanja koja doprinose maksimalno udobnom osećaju.

 

Nekada se čovek „saživi“ sa nekim svojim bolnim stanjem pa čak i ne pomišlja da bi mogao da ga se oslobodi. Tada, izučavanjem pravila za izvođenje twist terapije ili posetom twist terapeutu, mogu da postanu ponovo zdravi. Nekada i dugotrajna bolna stanja mogu za kratko vreme biti sanirana.

 

Twist terapija, predstavlja istovremeno i apsolutno najjeftiniju terapiju pošto, za njeno izvođenje ne postoje nikakvi troškove. Naše telo je uvek sa nama a izvođenje većine terapeutskih vežbi može sasvim lepo da se obavi i kod kuće, na poslu ili u šetnji. Znanje se može sticati samostalno uz literaturu i kroz seminare Twist terapije.

 

Pored oslobađanja od fizičke patnje, Twist terapijom moguće je osloboditi se i od emocionalne i mentalne patnje. Potencijal lečenja twist terapijom osigurava efikasnu akciju kod praktično svih vrsta bolesti i simptoma.

 

TWIST TERAPIJA ima za osnovu Troizvornosnu teoriju koja predstavlja model postojanja svepostojećeg.