Predavači

Stalni predavači

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC

Gostujući predavači

Globalni Predsednik ISA