Seminar Dijamanki energetski sistem 23 – 27 novembar 2016

Seminar Dijamanki energetski sistem 23 – 27 novembar 2016

Seminar Dijamanki energetski sistem 23 – 27 novembar 2016

 Seminar  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  (ISA)

U Su Jok tearpiji već su poznati boil-meridijani i boil-čakre šaka i stopala koji predstavljaju projekcije energetskog sistema tela i uspešno se koriste u lečenju bolesti.

Pošto se fizičko telo i njegov energetski sistem nalaze pod uticajem Osam Izvornosti i ovoploćuju taj uticaj u svojoj gradji, svi zasebni  sistemi korespondencije takodje su organizovani u skladu sa principom Osam Izvornosti

Predstave o energestkom sistemu zasnovane na Osam Izvornosti razradjene su za telo, šake i stopala

Vreme održavanja: 23 – 27 novembar 2016 (sreda-nedelja)

Predavač: dr Alla Torbina, kardiolog, Su Jok terapeut i Medjunarodni predavac Su Jok terpije

 sa Su Jok Akademije iz Moskve,

Teme: Dijagnostičke meteode i tretmani bazirani na

Dijamantskom energetskom sistemu i teoriji Osam Izvornosti

Mesto održavanja: Beograd, Hotel „Rex“, Sarajevska 37

 

Ciklus 6.1 Klinički aspekti  teorije Osam Izvornosti

Ciklus obuhvata; teoriju Osam Izvornosti, svojstva i značenje Osam Izvornosti u evoluciji Sveta, u strukturi i funkcionisanju sistema ljudskog tela, metode dijagnostikovanja i tretmana sa aspekta Osam Izvornosti, energije prostora, njihovu ulogu u životu čoveka, metode njihovog dijagnostikovanja I tretmane sa aspekta energije prostora

 

Ciklus 6.2. Dijamantski energestki sistem

Ovaj ciklus obuhvata  Dijamantski energesti sistem koga je obradio Prof. Park Jae Woo, elemente Dijamantskog sis ema, dijagnostičke metode I tretmani  bazirani na ovom sistemu, energestke konstitucije čoveka povezano sa postojanjem, ovog sitema

 

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 20  čkolska časa rasporedjena u 5  nastavna dana po rasporedu:

Sreda 15.30- 19.00  4 školska časa i  jedna  pauza od 30 min
Četvrtak 15.30 – 19.00 4 školska časa i jedna  pauza od 30 min
Petak 15.30 – 19.00 4 školksa časa i jedna pauza od 30 min
Subota 09.30- 13.00 4 školska časa i jedna pauza od 30 min
Nedelja 09.30 – 13.00 4 školska časa i jedna pauza od 30 min

Uslov za pohadjanje ovog seminara je završeni Stadardni Viši seminar 6Ki  Onnuri Su Jok Terapije

Cena seminara je:

Cena: 300 eura

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Stiče se  sertifikat za odlušani seminar.