Referat o efikasnosti Su Jok

MINISTARSTVU ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE SEKTORU ZA ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Republičkoj stručnoj komisiji za Tradicionalnu medicinu

Predmet: Referat o sigurnosti i efikasnosti Su Đok (Su Jok) terapije

 Su Đok (Su Jok) TERAPIJA

Od 1993.god se u našoj državi vrši organizovano obučavanje iz oblasti Su Jok terapije u Balkan Su Jok Therapy Center-u, po Programu Medjunarodne Su Jok Akademije ( ISA) iz Moskve, odobrenom od strane autora metode prof. Park Jae Woo-a,. Obuku je u Srbiji do sada završilo 707 polaznika kako sa medicinskim, tako i bez medicinskog obrazovanja.

Njih čine lekari, kako opšte prakse, tako i lekari različitih specijalnosti a petoro od njih su profesori na Medicinskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Svi ostali su iz redovava različitih profesija i uzrasta. Rezultati, postignuti primenom Su Jok terapije od strane praktičara su na vrlo zavidnom nivou.

Istraživanja  vršena u svetu, kako u opštim tako i u  kontrolisanim uslovima, pokazala su da se Su Đok (Su Jok) terapija može primenjivati jednako efikasno kako u mirnodopskim tako i u ratnim kao i u uslovima prirodnih katastrofa. Isto tako potvrdjeno je da Su Đok (Su Jok) terapiju karakterišu atributi:

 • objektivnim metodama proverljiv
 • naučno je potvrdjen
 • jednostavan za izučavanje jer je sitematičan i logičan
 • bezbedan je (ne može da maskira bolest niti da podstakne drugu)
 • ne zahteva posebne uslove za rad
 • efikasan (brzo daje rezultate)
 • jeftin u primeni
 • apsolutno je bez štetnih efekata
 • mogu da ga profesionalno primenjuju sva edukovana lica

Kao referencu kod priznavanje metode, nudimo: Literaturu Su Jok autora Park Jae Woo-a u preko 30 naslova (18 su prevedena na srpski jezik), 19 brojeva specijalizovanog Magazina ONNURU Su Jok Medicina rus/eng u izdanju Su Jok Akademije iz Moskve,  veliki broj objavljenih rezultata kliničkih ispitivanja u inostranstvu, uglavnom iz zemalja bivšeg SSSR-a, pošto je kod nas ta mogućnost jedino pružena prof. Ružici Beljanski-Čonkić i dr Miroslavu Nedeljković na Institutu u Sremskoj Kamenici.

Dr Miroslav Nedeljković je u decembru 2005. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu odbranio magistarski rad iz oblasti primene Su Jok terapije u lečenju dece obolele od astme. 

U Ruskoj Federaciji, Su Jok terapija je kao oblik akupunkture, uvršćena od 1996 god. Izvor: Publikacija Ministarstva Zdravlja i medicinske indrustije RF, Normativna Akta od 14. oktobra 1996. god. Komentar uz spisak vrsta tradicionalne medicinske delatonsti:

 II.1.18. Su Jok akupunktura-metod akupunkture koji za delovanje na organe i sisteme čoveka koristi akupunkturne tačke na šakama.

 

POREKLO I ISTORIJAT

Autor Su Đok terapije je naučnik i filosof iz Južne Koreje, prof. Park Jae Woo, rodjen1942. a umro 2010. god. Diplomirao je na Seulskom Nacionalnom Univerzitetu 1968. god.

Njegov istraživački rad, vezan za autorsku metodu Su Đok, trajao je sve do 1987., gde je nakon velikog broja kliničkih ispitivanja koja je sprovodio u zdravstvenim ustanovama u Koreji kako lično tako i uz učešće svojih saradnika, registrovao ovaj metod pod nazivom Su Jok akupunktura u Seulu, u Južnoj Koreji.

Kasnijim istraživanjem i kliničkim potvrdama Su Đok-a, autor je shvatio da ovako vredna terapija, čak ni u nazivu, ne zaslužuje da bude ograničena bilo kojom tehnikom koja se za njeno sprovodjenje koristi, pa samim tim ni akupunkturom. Zato je naziv svog patenta prof. Park preinačio u Su Jok terapija.

Prof. Park Jae Woo, je bio na funkcijama Predsednika Medjunarodne Su Jok Therapy Asocijacije, zatim Medjunarodne asocijacije Spiralnih pokreta, Predsednik korejskog Su Jok akupunkturnog instituta u Seulu. Osnivač je Prvog Onnuri koledža u Alma Ati (Kazakhstan) i Su Jok akupunkturne akademije u Moskvi(Rusija), kao i nekoliko fondacija.

Titula Akademika medjunarodnog ranga mu je dodeljena u Medjunarodnoj Akademiji nauka u Minhenu 1998 god. Stekao je i titulu Počasnog doktora nauka na Physical Education University (St.Petersburg, Rusija), zatim Honorary Professor at Kyrgystan State Medical University, Visiting Professor at Physicians Retraining Institute of Kazakhstan State Medical University. Predsednik je bio i izdavačke kompanije O-Heng i izdavač lista “Svet šake i stopala”.

Kroz svoj naučno-istraživački rad, pored Su Đok™ terapije, prof Park Jae Woo razvio je još nekoliko proverenih terapijskoh metoda kao što su Troizvornosna akupunktura™, Twist terapija™, Smile Yoga™ i druge.

Svaka od njih pojedinačno ukjučujući i Su Đok terapiju, namenjena je kako opštoj populaciji u cilju samostalnog sprovodjenja jednostavnih, efikasnih, bezmedikamentoznih, sa niskim troškovima u primeni, i apsolutno bez štetnih efekata, dijagnostičko-terapijskih postupaka uspešnog staranja o sopstvenom zdravlju ali je namenjena i stručnoj javnosti.

ZEMLJE U KOJIMA SE Su Đok(Su Jok) TERAPIJA IZUČAVA I PRIMENJUJE

U cilju razvoja obrazovanja iz oblasti Su Đok terapije, prof.Park Jae Woo je osnovao :

 • u Južnoj Koreji (Seul ) – INTERNATIONAL SU JOK INSTITUT,
 • u Rusiji (Moskva) – Medjunarodna Su Jok Akademija, Stančićima kod Čačka u
 • po odobrenju autora Su Jok terapije, prof.Vera Djordjević je osnovala Balkan Su Jok Therapy Center(FI.9216/93, privredni Sud Kraljevo, SR Jugoslavija. Osnovna delatnost je edukacija i primena Onnuri Su Jok terapije), koji radi po Programu Medjunarodne Su Jok Akademije iz Moskve i edukovanim polaznicima na svakom od nivoa edukacije izdaje odgovarajući certfikat Medjunarodne Su Jok Akademije iz Moskve.
 • u Indiji (Madras) SU JOK ACADEMY OF INDIA
 • u Kazakstanu (Alma Ata) INTERNATIONAL ONNURI (SU JOK) COLLEGE
 • Na Kipru je 2001.god.osnovan CYPRUS SU JOK CENTAR

U mnogim zemljama sveta su otvarane individualne škole Su Đok i njihovo postojanje se može lako pronaći na bilo kom od internet pretraživača. Broj adresa se već može izraziti i sa par stotina hiljada.

Kako se u siromašnim zemljama, zbog uslova, bolesti jako brzo razvijaju, njih je jedino moguće kontrolisati efikasnim, jeftinim, ne medikamentoznim i bez štetnih efekata metodama, koje su zbog logike u sebi lake za učenje čak i od strane medicinski ne edukovanih lica.

Zahvaljujući uspešnoj primeni Su Đok terapije u vreme nuklearne katastrofe u Černobilu, po odobrenju Ministarstva zdravlja Ukrajine, otvorene su klinike u svim većim gradovima njihove zemlje.

Bazirano na rezultatima u primeni, edukovanje se počelo ubrzano sprovoditi po zajedničkom Programu u: Grčkoj, Bugarskoj, Nemačkoj, SR Jugoslaviji (u svakoj od republika pojedinačno: Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Makedoniji), Litvaniji, Latviji, Češkoj Republici, Rumuniji, Španiji, Portugaliji, Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Engleskoj, Nepalu, Kazakhstanu, Uzbekistanu, Belarusiji, Ukrajini, Moldovi, Čileu, Argentini, USA, Kanadi, Australiji, Južnoj Africi, Sri Lanki, Estoniji, Poljskoj, Švajcarskoj, Maleziji, Indiji, Pakistanu i Meksiku. U velikom broju zemalja su održani promotivni seminari.

U cilju razmene iskustava i unapredjenja prakse održani su Su Đok Kongresi u:

Rusiji Moskva, 1995, 1996, 1997, 1998, Sant Peterburg, 1997, Bugarska (Sofija, 1995), Danska (Kopenhagen, 1996), USA (NjuYork, San Francisko – 1998, 1999, 2000),  Džordžija (Tbilisi, 1996) Kina (Peking1997), Kipar (Nikozija, 1997), Latvija (Riga, 1995, 1997, 1998), Meksiko ( Meksiko Siti1998), Moskva 2014, Kipar 2014, Bombaj 2017……

Atini, Amsterdamu, Havani, Pertu, Bombaju, Malagi, Moskvi, Njujorku, Krakovu , Kolombu, Beču, Briselu, Pragu, Berlinu, Amsterdamu, itd.

na Swidish Institut (Njujork) i na Pacific Institute for Natural Medicine (San Francisco).

Predstavnici Balkan Su Jok Therapy Center-a su izneli svoje radove iz oblasti Su Đok teorije i njene primene u praksi na Simpozijumima i na Kongresima TCM: u Beču 2002.,Austrija, Brislu 2003., Belgija, Pragu 2004., Češka, Berlin 2005., Nemačka, Amsterdam2006., Holandija, Sofija 2006., Bugarska. U Beogradu 2014., 7,Evropski i 1. Srpski kongres Integrativne medicine, u Beogradu  2015., 4.Medjunarodni kongres  adolescentne ginekologije.

OBRAZOVANJE IZ OBLASTI Su Đok (Su Jok) TERAPIJE KOD NAS I U SVETU

Obrazovanje se izvodi po zvaničnom Programu za edukaciju International Su Jok Association (ISA) i za svaki od programskih celina se posle završetka obuke izdaje odgovarajući Međunarodni Certifikat. Svaki završeni ciklus predstavlja funkcionalnu, praktično primenjivu celinu.

O svakom učesniku u obuci iz Su Đok terapije sa teritorije bivše SR Jugoslavije, u Balkan Su Jok Therapy Centeru postoji evidencija za period od osnivanja Centra pa do danas. Evidencija sadrži precizne podatke o svakom pohadjanju seminara o mestu i vremenu održavanja seminara, predavaču koji je vodio seminar i broj Medjunarodnog certifikata izdatog tom prilikom.

Literatura za Su Đok terapiju je bogata kako tematskim opusom tako i filosofskim pristupom autora Park Jae Woo-a u preko 30 naslova (18 su prevedena na srpski jezik), zatim 19 brojeva specijalizovanog Magazina ONNURU Su Jok Medicina rus/eng sa po 80 do 100 strana u izdanju Su Jok Akademije iz Moskve, nekoliko tomova sabranih objavljenih rezultata kliničkih ispitivanja.

 

PRINCIP DELOVANJA Su Đok (Su Jok)  terapije

Su Đok terapija je dijagnostičko-terapijski metod koji kao polje svog delovanja koristi šaku odnosno stopalo (na korejskom jeziku značenje je Su-šaka i Đok-stopalo). Šaka i stopalo, po svojoj fizičkoj strukturi, imaju apsolutnu sličnost sa telom. Zbog te sličnosti, oni imaju svojstvo daljinskih upravljača kojim se deluje na telo. Princip uočavanja te ekstremne sličnosti se može shvatiti već nakon veoma kratke prezentacije.

Zbog sistema sličnosti delova iste celine (šake/stopala sa telom), praktičar sa lakoćom pronalazi korespondentno mesto koje sasvim precizno ukazuje na postojanje energetske disharmonija na mestu kojem ta lokacija korespondira. Stimulacijom utvrđene korespondentne loptice vrši se inverzno delovanje na deo tela kome korespondira dijagnostikovano mesto, čime se realizuje inverzni postupak u odnosu na njen nastanak. Ovaj postupak se izvodi pomoću Su Đok instrumenatadijagnostičkog štapića, magneta i drugih Su Đok instrumenata koji mikro energetskim delovanjem dovodi do veoma snažnih efekata koji su samoregulišućeg karaktera. Kako se ljudsko telo sastoji ne samo od fizičkog, već i od energetskog i duhovnog tela, to se za svako od njih, na šaci-Su odnosno stopalu-Đok, može konstatovati status. Korigovanje bilo kog stanja koje nije harmonizovano,  ma o kom nivou da se radi: fizičkom, energetskom, emocionalnom ili nivou mentalnih razloga, vrši se na šaci odnosno stopalu. U tu svrhu koriste se kako specijalizovani Su Đok instrumenati. Zbog fiziologije nastanka i nestanka korespondentnih loptica ovom metodom nije moguće niti maskirati postojeći  problem niti u organizmu stvoriti novi.

Dijagnostiku je moguće vršiti i drugim Su Đok metodama zasnovanim na teorijama autora prof. Park Jae Woo-a kao što su : Teorija 6Ki , Teorija Osam izvornosti, Teorija principa Homo-Hetero, Troizvornosna teorija, Teorija Spiralnih meridijana, kao i na drugim principima dijagnostikovanja nasleđenih od drevnih civilizacija.

 

ZAŠTO TREBA REGISTROVATI Su Đok (Su Jok) TERAPIJU ?

 Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Sigurno da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.

Su Đok terapija podrazumeva metode prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, koje se potpuno razlikuju od metoda koje se primenjuju u konvencionalnoj medicini. One za osnovu imaju kako vešemilenijumsku tradiciju, tako i najsavremenija otkrića u mnogim naučnim disciplinama (multidisciplinarnost).

 Glavne karakteristike Su Đok terapije su.

Viskoka efikasnost,

Neškodljivost primene,

Univerzalnost metode,

Pristupačnost metode za svakog čoveka,

Jednostavna primena.

Ideja vodilja autora profesora Park Džae Vu-a u njegovom naučnom radu je više nego jednostavna a opet tako plemenita i uzvišena. On polazi od večne želje svakog čoveka, da svoj život proživi u stanju potpunog zdravlja. Znači, ovom svetu je potrebna jednostavna, neškodljiva metoda, koja ne zahteva velika finansijska ulaganja a koja daje pozitivne rezultate. Tako profesor Park, u Su Đok sistemu, vidi dva nivoa znanja: za ljude koji nemaju medicinsko obrazovanje i za medicinske radnike koji bi terapijske mogućnosti ove metode koristili znatno temeljnije. Praktično to znači sledeće: ovladavši Su Đok metodom, ljudi bez stručnog medicinskog znanja uspevali bi sebi i svojim najbližima da pruže potrebnu svakidašnju pomoć. Na ovaj način bili bi lišeni mnogobrojnih nelagodnosti, strahova, iščekivanja i višečasovnih sedenja po čekaonicama. S druge strane državni organi i sistemi zdravstvene zaštite uspevali bi da uštede mnogo i vremena i novca. Na ovaj način, lekarima i zdravstvenim radnicima bi bilo omogućeno da se sa mnogo više vremena pažnje posvete težim pacijentima.

 

Podnosilac zahteva:

 Balkan Su Jok Association i Balkan Su Jok Therapy Center, jedan od osnivača WFCMS (World Federation Chinese Medicine Societes), sa sedištem u Pekingu, i član EURO-TCM (European Register of Organizations of Traditional Chinese Medicine) sa sedištem u Brislu koga zastupa

 

Prof.Vera Djordjević,M.D.(M.A)