Pribor za rad

Prstenasti magneti

Za tonifikaciju i sedaciju korespondentnih tačaka ili korespondentnih (byol) čakri, izrađen je dvodelni magnet u dve veličine. U oba od njih spoljšnji deo čini dvobojni magnetni prsten a unutrašnji njegov deo je dvobojni kružni magnet. Na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) boje predstavljaju identifikaciju uticaja magneta. Kada se u njegovom centralnom delu vidi bela boja to označava uticaj severnog pola magneta (N) a kada se u centralnom njegovom delu vidi žuta boja, to označava uticaj južnog pola magneta (S). Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta N ka S, kod hroničnih bolesti se, radi tonifikacije, postavlja centralni beli magnet okružen žutim magnetnim prstenom a kod akutnih stanja, zbog sedacije, postavlja se centralni žuti magnet okružen belim magnetnim prstenom. I veći i manji čakra magnet moguće je koristiti i u kombinaciji sa akupunkturnom iglom tako što se igla postavlja na korespondentno mesto a nju okružuje, u skladu sa potrebom funkcije, prstenasti magnet. Detalji kombinovane upotrebe sa iglicama se obrađuju na seminarima.

Kategorija:
Opširnije

Za tonifikaciju i sedaciju korespondentnih tačaka ili korespondentnih (byol) čakri, izrađen je dvodelni magnet u dve veličine. U oba od njih spoljšnji deo čini dvobojni magnetni prsten a unutrašnji njegov deo je dvobojni kružni magnet. Na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) boje predstavljaju identifikaciju uticaja magneta. Kada se u njegovom centralnom delu vidi bela boja to označava uticaj severnog pola magneta (N) a kada se u centralnom njegovom delu vidi žuta boja, to označava uticaj južnog pola magneta (S). Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta N ka S, kod hroničnih bolesti se, radi tonifikacije, postavlja centralni beli magnet okružen žutim magnetnim prstenom a kod akutnih stanja, zbog sedacije, postavlja se centralni žuti magnet okružen belim magnetnim prstenom. I veći i manji čakra magnet moguće je koristiti i u kombinaciji sa akupunkturnom iglom tako što se igla postavlja na korespondentno mesto a nju okružuje, u skladu sa potrebom funkcije, prstenasti magnet. Detalji kombinovane upotrebe sa iglicama se obrađuju na seminarima.