Pribor za rad

Moxa – Minimoxa

Minimoksa predstavlja šupalji valjak od gorućeg drveta koji, zbog male veličine, proizvodi niski dim u toku sagorevanja i dovodi veliku količinu energije direktno u tačku koja se tretira. Minimoksa se postavlja na postolje u kome sagoreva nad korespondentnom tačkom ili nad tačkama za energizaciju. Broj moxi koji se postavlja na istu tačku je uskladjen sa prirodom bolesti. Osnovni subjektivni kriterijum za prestanak grejanja tačke je osećaj toplote koji progrejava duboko u oblasti grejanja.

Opširnije

Minimoksa predstavlja šupalji valjak od gorućeg drveta koji, zbog male veličine, proizvodi niski dim u toku sagorevanja i dovodi veliku količinu energije direktno u tačku koja se tretira. Minimoksa se postavlja na postolje u kome sagoreva nad korespondentnom tačkom ili nad tačkama za energizaciju. Broj moxi koji se postavlja na istu tačku je uskladjen sa prirodom bolesti. Osnovni subjektivni kriterijum za prestanak grejanja tačke je osećaj toplote koji progrejava duboko u oblasti grejanja.