Pribor za rad

Masažni elastični prstenovi

Masažni prsten je dizajniran za intenzivnu stimulaciju na prstima šaka i stopala. Njime se stimuliše veliki broj korespondentnih tačaka bez prethodnog pretraživanja korespondentnih oblasti. Kako prsti šaka i stopala nisu samo projekcija ekstremiteta u standardnom korespondentnom sistemu već i projekcija tela u celini u “onsekt” sistemu, to je moguće masažom prstiju postići i isceljujuće dejstvo celog tela. Masažni prsten se bez rastezanja navuče na prst ruke ili noge i brzo se bez pritiskanja povlači od vrha do dna i obrnuto sve dok se na prstu ne pojavi crvenilo i osećaj toplote. Po završenoj stimulaciji prsten se premešta na sledeći prst a po završetku stimulacije svih prstiju, prsten se odlaže (ne ostavljati ga na prstu).

Kategorija:
Opširnije

Masažni prsten je dizajniran za intenzivnu stimulaciju na prstima šaka i stopala. Njime se stimuliše veliki broj korespondentnih tačaka bez prethodnog pretraživanja korespondentnih oblasti. Kako prsti šaka i stopala nisu samo projekcija ekstremiteta u standardnom korespondentnom sistemu već i projekcija tela u celini u “onsekt” sistemu, to je moguće masažom prstiju postići i isceljujuće dejstvo celog tela. Masažni prsten se bez rastezanja navuče na prst ruke ili noge i brzo se bez pritiskanja povlači od vrha do dna i obrnuto sve dok se na prstu ne pojavi crvenilo i osećaj toplote. Po završenoj stimulaciji prsten se premešta na sledeći prst a po završetku stimulacije svih prstiju, prsten se odlaže (ne ostavljati ga na prstu).