Pribor za rad

Magneti sa zvezdicom

Koristi se za: stimulaciju zona korespondencije čije su korespondentne loptice locirane na većoj korespondentnoj dubini, kod hroničnih stanja, kada je potrebno da se ubrzano stimuliše oporavak. Vreme u kome se ovakav magnet zadržava na korespondenciji je od nekoliko sati do nekoliko dana. Jedino kod pacijenata koji su preosetljivi na uticaj magnetnog polja ostavljanje magneta ne treba da je predugo. Tada je to 15 do 30 minuta uz praćenje stanja pacijenta. Ako situacija nalaže, magnet se može se zadržati i kraće vreme.

Kategorija:
Opširnije

Koristi se za: stimulaciju zona korespondencije čije su korespondentne loptice locirane na većoj korespondentnoj dubini, kod hroničnih stanja, kada je potrebno da se ubrzano stimuliše oporavak. Vreme u kome se ovakav magnet zadržava na korespondenciji je od nekoliko sati do nekoliko dana. Jedino kod pacijenata koji su preosetljivi na uticaj magnetnog polja ostavljanje magneta ne treba da je predugo. Tada je to 15 do 30 minuta uz praćenje stanja pacijenta. Ako situacija nalaže, magnet se može se zadržati i kraće vreme.