Pribor za rad

Dijagnostički štap

Koristi se za lociranje i stimulaciju korespondentnih tačaka na korespondentnim sistemima lociranim na glavi, trupu i ekstremitetima. Veličina „glava“ (završetaka) na krajevima dijagnostičkog štapić je različita a usklađena je sa korespondentnim sistemom u kome se primenjuje.

Opširnije

Koristi se za lociranje i stimulaciju korespondentnih tačaka na korespondentnim sistemima lociranim na glavi, trupu i ekstremitetima. Veličina „glava“ (završetaka) na krajevima dijagnostičkog štapić je različita a usklađena je sa korespondentnim sistemom u kome se primenjuje.