Čačak- Seminar praktične primene 6Ki 24 i 25 jun (6) 2017

Čačak- Seminar praktične primene 6Ki 24 i 25 jun (6) 2017

Seminar Praktične primene je nastavak kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

Teme:  1.. Dijagnostikovanje i izrada terapijskih recepta kroz različite pristupe 6Ki

2. Demonstracija praktičnog izvodjenja terapije na modelima šaka (stopala)

Vreme održavanja: 24 i 25 jun (6 ) (  subota i nedelja)

Predavač: Prof. Vera Djordjević, prof. Su Jok terapije

Mesto održavanja: Balkan Su Jok Therapy Center, Stancici, Cacak

Ovaj seminar je namenjen svima koji su odslušali  Napredni seminar Su Jok terapije 6Ki

(obavezno je  doneti svoje modele šake , insertere i  Su Jok igle)

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 12  čkolska časa rasporedjena u 2  nastavna dana po rasporedu:

Subota 24. 06.2017 13h- 19h 6 skolksih casova sa dve pause po 15 min
Nedelja 25 .06.2017 09h -14h 6 skolksih casova sa dve pause po 15 min

Uslov za pohadjanje ovog seminara je završeni Stadardni Viši seminar 6Ki  Onnuri Su Jok

Cena seminara: 180 eura

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

 

Informacije: Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rsverasujok@gmail.com