Troizvornosna osmeh meditacija, novembar-decembar 2017

Troizvornosna osmeh meditacija, novembar-decembar 2017

]Tamo gde postoji osmeh-za bolest mesta nema, Prof. Park Jae Woo

Mesto i vreme: naknadno

Trajanje seminara: 12 školskih časova, rasporedjenih u dva dana

 

ŠTA JE TROIZVORNOSNA OSMEH-MADITACIJA ?

 

Nije nikakva novost da se u svetu već duže vreme čine ozbiljni napori kako bi se čoveku koji živi u uslovima savremene tehnologije, bremenitom otudjenošću, u borbi za egzistenciju, povrati optimizam a time i zdravlje – OSMEH terapijom.

Prof Park Jae Woo, autor Troizvornosne Osmeh-meditacije, meditirajući u borovoj šumi 21 jedan dan na Kipru, došao je do veoma jasnih odgovora koji su dali teorijsko objašnjenje o meditaciji uopšte a potom i o osmeh-meditaciji i njenoj praktičnoj primeni.

Troizvornosna Osmeh meditacija je forma izlaganja dubokih filozofskih pitanja koja je razumljiva i dostupna svakom čoveku koji teži da se izbavi od patnje i da nadje put samousavršavanjem.

Kroz seminar će se prikazati teoretski i praktični aspekti meditativne prakse namenjene obnovi zdravlja i sticanju psiho – emocionalne ravnoteže.

-Kakav značaj ima osmeh na ovom svetu?

-Kako sprovoditi i obavljati tu osmeh-meditaciju?

-Na koji način ova osmeh-meditacija može koristiti ljudima?

Osmeh -meditacja oslobadja od fizičke, emocionalne i mentalne patnje

Znamo da je jedino ljudsko biće nastalo u svesnom stanju ljubavi i zadovoljstva. Zadovoljstvo karakteriše harmonija. Nju je lako prepoznati pošto čoveka koji je u stanju zadovoljstva karakteriše stalno prisutan smešak odnosno osmeh. Kod takvog čoveka se ne smeše samo njegove oči, usta, obrazi, lice. Kod njega se osmehuju svi delovi tela do najsuptilnijih njihovih struktura. Odsustvo zadovoljstva već na samom početku karakteriše odsustvo osmeha.

Gubitak osmeha predstavlja uspostavljanje uslova za pojavu bolesti. Bolest je stanje, do koga dolazi usled narušavanja harmonične ravnoteže.

Fizičke bolesti izazivaju disharmoniju u telu, a mentalne bolesti – disharmoniju razuma. Kada bolest odgovarajućeg fizičkog dela tela dodirne osmeh, pojavljuje se Neutro – koji je sam po sebi osmeh života i zato trenutno započinje svoj rad na uspostavljanju harmonije i zdravlja. Činjenica je da:

Tamo gde postoji osmeh – za bolest mesta nema

Seminari Troizvornosne Osmeh-meditacije se sprovode kroz prikaz jasne teorije i praktične demonstracije. Posle praktične primene, svaki od dosadašnjih učesnika uspeo je da ponovo uspostavi istinski osmeh, čak i ako je davno zaboravio da se osmehuje.

Zbog praktičnih i lako primenjivih znanja kojima je moguće da osmeh-meditacijom povratimo kako naše tako i zdravlje ljudi iz našeg okruženja, ovaj seminar neizostavno treba završiti.