Pribor za rad

Dijagnostički štap sa rolerom

Ovaj instrument ima višestruku funkciju. Jedna od njih je dijagnostički štapić sa tri izmenljive glave kojima se vrši dijagnostikovanje i stimulaciju korespondentnih tačaka u različitim korespondentnim sistemima. Druga je roler kojim se na različitim korespondentnim površinama i tačkama vrši masaža.

Opširnije

Ovaj instrument ima višestruku funkciju. Jedna od njih je dijagnostički štapić sa tri izmenljive glave kojima se vrši dijagnostikovanje i stimulaciju korespondentnih tačaka u različitim korespondentnim sistemima. Druga je roler kojim se na različitim korespondentnim površinama i tačkama vrši masaža.