Pribor za rad

Prstenasti višeslojni magneti

Ovaj magnet ima ulagu stimulatora visokog terapijskog intenziteta sa mogućnošću korišćenja kako u celostnoj formi tako i u formi njegovih pojedinačnih delova, što mu je daje veliku mogućnost podešavanja intenziteta. Identifikacija polova magneta je sa strane magneta na koju se postavlja flaster. Kada je njegov vidni centralni deo bele boje to označava uticaj na telo severnog pola magneta (N) a kada je njegov centralni deo žute boje, to označava uticaj na telo južnog pola magneta (S).  Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta od N ka S, kod hroničnih bolesti se, radi tonifikacije, postavlja centralni beli magnet okružen žutim magnetnim prstenom na koji se naizmenično nadovezuju ostali magnetni prstenovi. Kod akutnih stanja, zbog sedacije, postavlja se centralni žuti magnet okružen belim magnetnim prstenom na koji se naizmenično nadovezuju ostali magnetni prstenovi. Brojem okružujućih prstenova se podešava intenzitet dejstva višestrukog prstenastog magneta.

Kategorija:
Opširnije

Ovaj magnet ima ulagu stimulatora visokog terapijskog intenziteta sa mogućnošću korišćenja kako u celostnoj formi tako i u formi njegovih pojedinačnih delova, što mu je daje veliku mogućnost podešavanja intenziteta. Identifikacija polova magneta je sa strane magneta na koju se postavlja flaster. Kada je njegov vidni centralni deo bele boje to označava uticaj na telo severnog pola magneta (N) a kada je njegov centralni deo žute boje, to označava uticaj na telo južnog pola magneta (S).  Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta od N ka S, kod hroničnih bolesti se, radi tonifikacije, postavlja centralni beli magnet okružen žutim magnetnim prstenom na koji se naizmenično nadovezuju ostali magnetni prstenovi. Kod akutnih stanja, zbog sedacije, postavlja se centralni žuti magnet okružen belim magnetnim prstenom na koji se naizmenično nadovezuju ostali magnetni prstenovi. Brojem okružujućih prstenova se podešava intenzitet dejstva višestrukog prstenastog magneta.