Pribor za rad

Okrugli magnetni stimulatori

Okrugli magneti su dizajnirani za praktikovanje terapije tonifikacija/sedacija na biol meridijanima u skladu sa smerom cirkulacije energije u meridijanima. Promene stanja energije se odvijaju veoma slično kao kada se radi na korporalnom sistemu energetskih meridijana. Ovi magneti se još primenjuju i individualno na korespondentnim tačkama i na biol čakrama.
Okrugli magneti su označeni dvema bojama kojima se identifikuje uticaj magnetnih polova na njima izložene tačke. Kada je na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) boja bela to označava da na tačku uticaj vrši severni pol magneta (N), a kada je na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) žuta boja to označava da na tačku uticaj vrši južni pol magneta (S). Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta (vektora) od N prema S, kada želimo da ubrzamo tok energije u određenom meridijanu (tonifikacija) tada vektor N-S orijentišemo u smeru toka energije u tom meridijanu a za usporavanje toka energije u takođe određenom meridijanu (sedacija), vektor N-S orijentišemo suprotno od smera toka energije u tom meridijanu. Vreme zadržavanja na biol meridijanu je od nekoliko minuta do nekoliko sati što je u vezi sa stanjem i tokom bolesti.. Detalji upotrebe se spoznaju na seminarima.

Kategorija:
Opširnije

Okrugli magneti su dizajnirani za praktikovanje terapije tonifikacija/sedacija na biol meridijanima u skladu sa smerom cirkulacije energije u meridijanima. Promene stanja energije se odvijaju veoma slično kao kada se radi na korporalnom sistemu energetskih meridijana. Ovi magneti se još primenjuju i individualno na korespondentnim tačkama i na biol čakrama.
Okrugli magneti su označeni dvema bojama kojima se identifikuje uticaj magnetnih polova na njima izložene tačke. Kada je na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) boja bela to označava da na tačku uticaj vrši severni pol magneta (N), a kada je na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) žuta boja to označava da na tačku uticaj vrši južni pol magneta (S). Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta (vektora) od N prema S, kada želimo da ubrzamo tok energije u određenom meridijanu (tonifikacija) tada vektor N-S orijentišemo u smeru toka energije u tom meridijanu a za usporavanje toka energije u takođe određenom meridijanu (sedacija), vektor N-S orijentišemo suprotno od smera toka energije u tom meridijanu. Vreme zadržavanja na biol meridijanu je od nekoliko minuta do nekoliko sati što je u vezi sa stanjem i tokom bolesti.. Detalji upotrebe se spoznaju na seminarima.