Pribor za rad

Moxa – Mikromoxa

Mikro moksa (vlakna od mokse) postavljaju se direktno na kožu u skladu sa korespondentnom tačkom. I ako male veličine, mikro moksa sagorevajući vrši toplotnu stimulaciju praktično bez dima. Ovo postaje posebno efektivno za grejanje – stimulaciju tačaka u mini i mikro mini koresponeentnim sistemima i kod tretmana dece.

Opširnije

Mikro moksa (vlakna od mokse) postavljaju se direktno na kožu u skladu sa korespondentnom tačkom. I ako male veličine, mikro moksa sagorevajući vrši toplotnu stimulaciju praktično bez dima. Ovo postaje posebno efektivno za grejanje – stimulaciju tačaka u mini i mikro mini koresponeentnim sistemima i kod tretmana dece.