Pribor za rad

Dugi magneti

Predstavljaju izduženi magnetni stimulator u kome snaga polja magnetnih linija ima direktnu usmerenost od severnog belog (N), ka južnom žutom (S) polu.
Ovi magneti se koriste:
1.za korigovanje energotoka tonifikacijom/sedacijom na biol meridijanima pri čemu jedan štapićasti magnet funkcionalno zamenjuju dva okrugla magneta.
2.za regulisanje protoka energije u korespondentnim oblastima

Kategorija:
Opširnije

Predstavljaju izduženi magnetni stimulator u kome snaga polja magnetnih linija ima direktnu usmerenost od severnog belog (N), ka južnom žutom (S) polu.
Ovi magneti se koriste:
1.za korigovanje energotoka tonifikacijom/sedacijom na biol meridijanima pri čemu jedan štapićasti magnet funkcionalno zamenjuju dva okrugla magneta.
2.za regulisanje protoka energije u korespondentnim oblastima