Beograd, 06 – 16 decembra 2018 Srednji nivo I seminar Su Jok terapije Energetski nivo 6Ki

Beograd, 06 – 16 decembra 2018 Srednji nivo I seminar Su Jok terapije Energetski nivo 6Ki

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki.

Poštovani,

 Obaveštavamo vas o održavanju  Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije Srednji nivo I  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

 

Vreme održavanja: 06., 07., 08 i 09 decembar 2018  (četvrtak – nedelja)

                                     13.,14., 15 i 16   decembar 2018  (četvrtak – nedelja)

Mesto: Beograd, Gundulićev venac 4

Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)

 

Kurs IV. Teorija Šest energija. Lečenje po osnovnim energijama  ( 4 dana 25 časova )

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki

Daje se predstava o nivou osnovnih energija – objedinjenih i individualnih. Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja po objedinjenoj dominantnoj energiji, opšta karakterisika tipova ljudi po spoljašnjem izgledu i psihoemocionalnom stanju (čovek Vetra, Toplote, Vreline, Vlage, Suvoće i Hladnoće)

Razmatra se model unutrašnje čakre i principi njene energetske razmene sa okolinom, projekcije čakri na šaci, a takodje topografija tačaka Šest Ki biol – čakri šake i prstiju

Proučava se meridijanski sistem tela, topografija osnovnih tačaka Šest Ki na biol – meridijanima, pravac spiralnih tokova koji protiču kroz osnovne tačke Šest Ki

Proučavaju se simetrične osovinske energetske šestoelementne konstitucije, njihove manifestacije kod zdravog i bolesnog čoveka.

Puno vremena se posvećuje analizi kliničkih zadataka odredjivanja simetričnih konstitucija kako objedinjenih, tako i individualnih energija, i lečenju na biol – čakrama i biol – meridijanima uz uzimanje u obzir konstitucije pacijenta

Posvećuje se velika paznja osobenostima lečenja na nivou svesti, Duhu lekara i pacijenta, Neutro stanju lekara, a takodje pravilima sprovodjenja lečenja po Šest Ki (trajanje tretmana, dubina uvodjenja igle, vreme, ritmičnost, itd ).

 

Kurs V. Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama(4 dana 25č)

Kurs je posvećen proučavanju granskih i subgranskih energija i njihovom manifestovanju u normalnom stanju i kod patologije. Razmatra se pitanje više nivoa kod konstitucije, prezentuju se pristupi odredjivanju energetskih struktura i substruktura i lečenju na tim nivoima u cilju harmonizacije kvaliteta energija koje protiču

Priča se o stadijumima bolesti sa gledišta Šest Ki, o pravilima korišćenja osvinskih tačaka Šest Ki biol- meridijana i biol –čakri za korigovanje disbalansa granskih i subgranskih energija

Na kursu se prezentuje pojam prostornih energija čovečijeg tela, slušaoci se obučavaju veštinama obavljanja regionalne dijagnostike tela, dijagnostike po licu (dve varijante ), a takodje primene dijagnostke prema godišnjim dobima i prema uzrasu, radi utvrdjivanja disbalansa granskih energija.

Radi se uporedna alaniza petolelementnih i šestoelementnih energetskih konstitucija. Proučavaju se ukrštene osovinske šestoelementne konstitucije. Uvezbava se lečenje na čakrama i na meridijanima akutnih i hroničnih bolesti koje su prouzrokovane poremećajem energija na raznim nivoima

 

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 50  školskih časova rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu:

Teorije Šest Energija. Osnove 6Ki teorije ( 50 časova ) 8 dana po 6 školskih časova

 

Četvrtak, prvi dan 10.00 – 15.00 10-11.30h, pauza 15m. 11.45-12. h, pauza 15m.13.30-15.00
Petak  drugi dan 10.00 – 15.00 10-11.30h, pauza 15m. 11.45-12. h, pauza 15m.13.30-15.00
Subota-treći dan 10.00 – 15.00 10-11.30h, pauza 15m. 11.45-12. h, pauza 15m.13.30-15.45
Nedelja četvrti dan 10.00 – 15.00 10-11.30h, pauza 15m. 11.45-12. h, pauza 15m.13.30-15.00

 

Uslov za pohadjanje Stadardnog Naprednog seminara  Onnuri Su Jok Terapije  je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

Cena seminara je: 800 eura, uplatom u celosti do 7 dana pre početka seminara je  750 eura.

Plaćanje na 4 rate uz pokriće čekovaI rata na početku seminara 300 eura

II rata ————–    2018     200 eura

III rata ————–   2018    150 eura

IV rata —————  2018    150 eura

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Stiče se  sertifikat za odlušani seminar. Sertifikat se izdaje posle celokupne uplate

 

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rsverasujok@gmail.com

 

 

Srednji nivo I;  seminar Su Jok terapije Energetski nivo 6Ki (2 x 25 šk.čas.) Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki.