Osnovni seminar Su Jok terapije 13.,14.,15 i 16. avgust 2015.

Osnovni seminar Su Jok terapije 13.,14.,15 i 16. avgust 2015.

Jednostavno protiv bola i bolesti

Specijalna ponuda  gde svim učesnicima seminara obezbedjujemo (bez dodatne nadoknade) 3 puna pansiona u hotelu „Vila Etna“

 Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je :

·         Korespondentni sistemi;

·         meridijjani i 12 biol meridijana;

·         Osnove zakona Pet Elementata;

·         Biol meridijan terapija;

·         Muskularna dijagnostika

Mesto i termin i održavanja seminara/

Organizator: Balkan Su Jok Therapy Center, Čačak

Mesto održavanje seminara:  Hotel  Etna, Ugrinovci, Rudnik    www.vilaetna.rs

Vreme: 13.,14.,15 i 16 avgust 2015   (četvrtak, petak, subota i nedelja)

Raspored predavanja:  četvrtak:  13.00h  – 18.30h

Petak:      09.00h –   14.30h

Subota:    09.00h   – 14.30h

Nedelja    09.00h  – 14.30h

Ciljevi i namena seminara

·         Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje

·         Omogućuje da se,  apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.

·         Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd…

·         U Su Jok terapiji, koriste se specijalizovani istrumenti

·         Olakšicu u izučavanju čini i 18 naslova na srpskom jeziku iz ove oblasti i mnogobrojna literatura na ruskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate?

·         Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema

·         Medjunarodni sertifikat za oslušani OSNOVNI nivo Su Jok terapije

Prijave, cena i rezervacije

Cena osnovnog seminara je 400 eura.

Plaćaje je moguće na tri rate uz pokriće čekovima

Učesnici dobijaju predavanje, skriptu Su Jok  programa i sertifikat.

Za vreme seminara svim učesnicima Balkan Su Jok Th.Centar obezbedjuje 3 puna besplatna pansiona u Vili „Etna“ www.vilaetna.rs .

Uključeno:  3 noćenja (smeštaj) u dvokrevetnim sobama (2/1) i hrana, (sva tri obroka).

Ulazak u sobu je od 12h . Pansion počinje u četvrtak ( ručak i večera), petak i subota (doručak, ručak i večera) i nedelja doručak. ( cena punog pansiona ne uključuje piće)

Na raspolaganju je besplatno korišćenje bazena. Hotel ima različite sadržaje,možete pogledati na sajtu Vila Etna

Predavač: Prof. Vera Djordjević, licencirani medjunarodni predavač Su Jok terapie, koja je jedina ovlašćena  za uvodjenje programa, legalizaciju i registraciju Su Jok terapije i drugih autorskih dela Prof. Park Jae Woo za regiju ex Jugoslavije, i EURO-TCM

Prijavljivanje i rezervaciju  za semianr  možete izvršiti:

Kontakt:   Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail: sujok@eunet.rs

 

Nastavni program            

Seminar 1.  Ciklus 1 i 2  po Medjunarodnom programu obuke za Su Jok terapije                                                         

PRVI  NASTAVNI   DAN                                                                    

1.1. -ISTORIJAT SU JOK-a, SU JOK NA BALKANU, SLIČNOSTI
-YIN-YANG U PRIRODI ,Glava YANG,stopalo YIN,šaka ČOVEK, -BAZNIPOLOŽA
2 š.č

 

1.2. -KORESPONDENCIJA GLAVI aspekti, -YIN I YANG OSE SIMETRIJE, -PRIMARNE I SEKUNDARNE TAČKE 2 š.č

 

1.3 PECIFIČNOSTI JIN-JANG NA   NOGAMA-SPECIFIČNOST ANUSA (STOJEĆI,  SEDEĆI)-POVRŠINSKA I ANATOMSKA KORES.-MINI SISTEM, MINI MIKRO, MIKRO   MIKRO-JOGA SISTEM 2 š.č

                                                           DRUGI NASTAVNI DAN

2.1 SISTEM ČUNJA-INSEKT SISTEM,MINI  INSEKT-SISTEM ČETIRI REAKTIVNE OSE, -PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM-ELEKTRIČNI TALAS I REAKT.LOPT.-INTENZITET PRITISKANJA 2 š.č
2.2. -TERAPIJA SISTEMOM TRI TAČKE-TERAPIJA SISTEMOM 5 TAČAKA-PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM  STOPAL-HRONIČNE BOLESTI-VIRUSI-UJEDI INSEKATA-TAČKA PROTIV PUŠENJA-vežbanja 2 š.č
2.3 -SREDSTVA ZA STIMULACIJU neinvazivna,relativno invazivna i invazivna(prsti,laser,dijagn.štapić,zrnevlje,kamenčići,magneti sa i bez zvezdica,moxa m-1,3,5,.., ž-2,4,6,..,iglice) -TAČKE ZA ENERGIZACIJU -PET KORAKA U TERAP.     KORESPONDENCIJOM
-KADA NE TRETIRATI PACIJENTE :kada su u radnom procesu,u stanju upravljanja  mot.vozilom,nalaze se pored radne   mašine,kada su  umorni,gladni,uplašeni-PITANJA
2 š.č

TREĆI  NASTAVNI DAN

3.1. 12 MERIDIJANA i 12 BYOL   MERIDIJANA  ( AH i UM MERIDIJANI ) 2 š.č
3.2. -TERAPIJSKA LOKACIJA 12 BYOL  MERIDIJANA-TONIFIKACIJA / SEDACIJA 2 š.č
3.3. OSNOVE ZAKONA PET ELEMENATA 2 š.č

ČETVRTI   NASTAVNI DAN

4.1.

-MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA-DIJAGNOSTIKA APLIKACIJOM
–TEHNIČKE GREŠKE U RADU KOD    MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE -MINI MUSKULARNA      DIJAGNOSTIKA

2 š.č

4.2.

PRAKTIČNO VEŽBANJE  MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE

2 š.č

4.3.

PRAKTIKOVNJE

2 š.č

 

PROVERA  STEČENIH ZNANJA
DODELA SERTIFIKATA ZA ODSLUŠANI BAZNI NIVO

Program seminara obuhvata 24 školska časa raspoređena u četiri nastavna dana po rasporedu:

Dan

Datum

Vreme raspored Broj školskih časova
I

13. 08. 2015

13.00-14.30h I blok 2
14.30-15.00h Pauza 30 min.
15.00-16.30h II  blok 2
16.30-17.00h Pauza 30 min.
17.00-18.30h III blok 2
II

14. 08. 2015

09.00-10.30h I blok 2
10.30-11.00h pauza 30min
11.00-12.30h II blok 2
12.30-13.00h pauza 30min
13.00-14.30h III blok 2

15. 08. 2015

Isto kao prethodnog dana
III

  16. 08. 15

Isto kao prethodnog dana