Napredni seminar Su Jok terapije 6Ki od 23. – 30. maja 2015. (48 časova)

Napredni seminar Su Jok terapije 6Ki od 23. – 30. maja 2015. (48 časova)

Teme:

1.Teorija 6Ki. Dijagnostika i lečenje na energ. sistemu meridijana.   

2.Teorija 6Ki. Dijagnostika i lečenje na energetskom  sistemu čakri

U ovom ciklusu se izučavaju svojstva i funkcije 6Ki, njihova manifestacija kod zdravog i bolesnog čoveka, energetske konstitucije, više nivoovska konstitucija (eneretski, emocinoalni nivo i nivo mentalnih razloga), uzajamno dejstvo čakri i meridijana. Takodje se razmatraju osnove regionalne, vremenske, prostorne i kompleksne dijagnostike, kao i terapija 6Ki na nivou sistema meridijana i čakri, kao i pratktična primene

Mesto održavanja seminara: BSJTC, Vila Etna Ugrinovci

Vreme: 23. do 30. Maj  2015.

               Predavac: Prof. Vera Đorđević M.D.(M.A.) Licencirani medjunarodni Su Jok predavač

               Cena:  € 720 , Moguće plaćanje na rate uz pokriće čekovima

Za vreme seminara svim učesnicima Balkan Su Jok Th.Centar obezbedjuje 7 puna besplatna pansiona u Vili „Etna“ www.vilaetna.rs .

Uključeno:  7 noćenja (smeštaj) u dvokrevetnim sobama (2/1) i hrana, (sva tri obroka).

Ulazak u sobu je od 12h . Pansion počinje u subotu ( ručak i večera), do petka  (doručak, ručak i večera) i subota doručak.

( cena punog pansiona ne uključuje piće)

Na raspolaganju je besplatno korišćenje bazena. Hotel ima različite sadržaje,možete pogledati na sajtu Vila Etna

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 48  čkolska časa rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu:

Subota. 23. 05.2015 10.00 – 15.30 10-11.30h, pauza 30m. 12.00-13.30h, pauza 30m.14.00-15.30
Subota  30.05.2015 10.00 – 15.30 Isti raspored predavanja,  svih 8 dana

 

SEMINAR 5. Teorije Šest Energija. Osnove 6Ki teorije ( 48 časova ) 8 dana po 6 školskih časova
 Ciklus 5.0. Homo  sitem ljudskog  tela, i onnuri terapija

Ovaj ciklus pruža sistematičnu koncepciju mnoštva korespondentnih sistema, njihovau klasifikaciju, principe odabira najznačajnih korespondentnih sistema koji su efikasni u bilo kom medicinskom slučaju.

Ciklus 5.1 Predstavljanje 6Ki, 6Ki terapije na nivou objedinjenih i  individualnih energija

U ovom ciklusu se obradjuju teoretske osnove dijagnostikovanja i tretmani preko 6Ki, koji se proučavaju kroz primere objedinjenih i individualnih energija

Ciklus 5.2 Teorija konstitucije. Tretmani  na nivou  granskih energija

U ovom ciklusu se izučava funkcija 6Ki, na nivou objedinjenih i individualnih energija, njihove manifestacije, kod zdrave i bolesne osobe, energetske konstitucije objedinjenih i individualnih enrgija u normalnim i patološkim stanjima. Predstavljanje odnosa izmedju  čakri i meridijana, simptomatska dijagnostika, metode 6Ki terapije na nivou objedinjenih i individualnih energija na Byol čakrama i Byol meridijanima

Ciklus 5.3  Tretmani na  substrukturi

U ovom ciklusu se izučavaju dijagnostikovanje i tretmani 6Ki na nivou granskih i  subragnskih  energija. Izučava se multinivoovska priroda konstitucija, konstitucija po osama, bolesti sa asepekta 6Ki energija, teorije prostora i principi regionalne i funkcionalne dijagnostike.

Ciklus 5.4 Emocionalna i mentalna terapija

U ovom ciklusu se predstavljaju emocionalne i mentalne energije, njihovo dijagnostikovanje, njihov uticaj na formiranje karakteristika osobe i uzroke pojave bolesti. Pristupi dijagnostikovanju konstitucija zasnovane na razvoju emocionalnih i mentalnih energija. Metode psihoemocionalne terapije.

 

Stiče se  Qvalifikacioni sertifikat za odlušani seminar

 

Uslov za pohadjanje Stadardnog Višeg seminara  Onnuri Su Jok Terapije  je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu.