RASPRED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2022 godini

RASPRED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2022 godini

Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši )

Osnovni nivo Beograd 23.24.25 i 26 jun

Osnovni seminar Su Jok terapije , ciklus 1 I 2 Beograd
Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i
Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom energ)
23. 24. 25 i 26 jun 4 dana (cetvrtak-nedelja)24 sk.cas
Licencirani predavač Prof. Vera Đorđević

Osnovni seminar Su Jok terapije Naknadno,
Jul, avgust, naknadno 24 Čačak

Osnovni nivo, Beograd 22.23.24 i 25 septembar

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2
Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i
Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)
22.23.24 i 25 Septembar Licencirani predavač Prof. Vera Đorđević

Srednji nivo I Beograd 13 do 16 oktobar i 17 do 30 oktobra
Napredni seminar 6Ki

I nivo, IV ciklus I V ciklus
oktobar 50 Licencirani predavač Prof. Vera Đorđević
Srednji nivo I I I II ciklus
13.14.15 I 16 oktobar
27.28.29.i 30 oktobar

Osnovni nivo, Beograd 17.18.19 i 20 novembar

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2
Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i
Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)
17.18.19 i 20 novembar Licencirani predavač Prof. Vera Đorđević

Srednji nivo II 08.09.10 i 11 decembar

Emocionalni I Mentalni deo kao I Prakticni deo
08.09.10 i 11 decembar
PROGRAM JE PODLOŽAN PROMENAMA