RASPRED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2022 godini

RASPRED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2022 godini

Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju  medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši )

strong>Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener).

Tema, Naziv Datum Br. Predavač   Mesto  

Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener).

 

 

17.18.19 I 20

 

februar

 

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24  

Čačak

           
Srednji nivo  I

Napredni seminar 6Ki    

 

 I nivo, IV  ciklus I V ciklus

 

03.04.05 I 06

mart

17.18.19 I 20

mart

8 dana

  Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Čačak
 

Besplatno predavanje

Su Jok terapje

u trajanju od 4 časa

25. mart (petak)

 

26.mart

(Subota)

4  

 

Licencirani predavač

Prof.Vera Đorđević

 

 

 

Beograd

 

 

Novi Sad

 

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom energ)

 

31 Mart i

01.02.03 april

 

4 dana

(cetvrtak-nedelja)

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24 Beograd
           
U najavi seminar dr Galina Zelevskaju 26.27.28.29

maj

 

24 Uskoro puna informacija   Moskva

 

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

12.13.14.15

maj

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

   

Novi Sad

           
 Osnovni nivo

III ciklus

Zonska Su Jok Ki terapije

10.11 i 12

 

Jun

16 Licencirani predavac

Ovaj ciklus pripada onovnom nivou

16 Beograd

Cacak

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

23.24.25 i 26

 

Jun

24 Licencirani predavac

Ovaj ciklus pripada onovnom nivou

24 Beograd
           
Osnovni seminar Su Jok terapije Naknadno,

Jul, avgust, naknadno

24     Čačak
           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

 

22.23.24 i 25

Septembar

   

Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Beograd
           
Srednji nivo  I

Napredni seminar 6Ki    

 

 I nivo, IV  ciklus I V ciklus

 

oktobar 50 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Beograd
Srednji nivo I  I I II ciklus

 

13.14.15 I 16

27.28.29.i 30

24     Beograd
Srednji nivo II

Emocionalni I Mentalni deo kao I Prakticni deo

24.25.26 i27

novembar

  Moskva   Moskva
PROGRAM JE PODLOŽAN

PROMENAMA  

         

 

Tma, Naziv Datum Br.c Predavač br.čas

Os.Ni

Mesto
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

andardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener).

 

13.14.15 I 16

 

Januar

 

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24  

 

 

 Beograd

 

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener).

 

 

17.18.19 I 20

 

februar

 

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24  

Čačak

           
Srednji nivo  I

Napredni seminar 6Ki    

 

 I nivo, IV  ciklus I V ciklus

 

03.04.05 I 06

mart

17.18.19 I 20

mart

8 dana

  Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Čačak
 

Besplatno predavanje

Su Jok terapje

u trajanju od 4 časa

25. mart (petak)

 

26.mart

(Subota)

4  

 

Licencirani predavač

Prof.Vera Đorđević

 

 

 

Beograd

 

 

Novi Sad

 

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom energ)

 

31 Mart i

01.02.03 april

 

4 dana

(cetvrtak-nedelja)

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24 Beograd
           
U najavi seminar dr Galina Zelevskaju  

26.27.28.29

maj

 

24 Uskoro puna informacija   Moskva

 

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

12.13.14.15

maj

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

   

Novi Sad

           
 Osnovni nivo

III ciklus

Zonska Su Jok Ki terapije

10.11 i 12

 

Jun

16 Licencirani predavac

Ovaj ciklus pripada onovnom nivou

16 Beograd

Cacak

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

23.24.25 i 26

 

Jun

24 Licencirani predavac

Ovaj ciklus pripada onovnom nivou

24 Beograd
           
Osnovni seminar Su Jok terapije Naknadno,

Jul, avgust, naknadno

24     Čačak
           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

 

22.23.24 i 25

Septembar

   

Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Beograd
           
Srednji nivo  I

Napredni seminar 6Ki    

 

 I nivo, IV  ciklus I V ciklus

 

oktobar 50 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Beograd
Srednji nivo I  I I II ciklus

 

13.14.15 I 16

27.28.29.i 30

24     Beograd
Srednji nivo II

Emocionalni I Mentalni deo kao I Prakticni deo

24.25.26 i27

novembar

  Moskva   Moskva
PROGRAM JE PODLOŽAN

PROMENAMA