Raspored predavanja seminara Su Jok Terapije ( leto ) 2020.

Raspored predavanja seminara Su Jok Terapije ( leto ) 2020.

Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju  medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši )

Prof. Park Jae Woo, autor Su Jok terapje, kaže: „Su Đok terapija sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Siguran sam da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.

Osnovni seminari Su Jok teraije –terapija za svakoga

( 4 dana x 6 šk.časova) ukupno 24 časa ( cetvrtak-nedelja po 6 casova)

 Čačak: 09.10.11 i 12 jul (7) 2020

Čačak: 13.14.15 i 16 avgust (8) 2020

Beograd: 10.11.12 i 13  septembar 2020

Novi Sad: 19.20. 21 i 22. novembar 2020

NAKNADNO TERMIN

Srednji nivo, ciklus I Uslov za pohadjane ovog seminara je završeni Osnovni seminar Su Jok terapije

Siklus IV I V.  U ovom ciklusu se izučavaju svojstva i funkcije 6Ki, njihova manifestacija kod zdravog i bolesnog čoveka, energetske konstitucije, više nivoovska konstitucija (eneretski nivo), uzajamno dejstvo čakri i meridijana. Takodje se razmatraju osnove regionalne, i kompleksne dijagnostike, kao i terapija 6Ki na nivou sistema meridijana i čakri, kao i pratktična primena.

Srednji nivo, ciklus II

Ciklus VI I VII. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena  (4 dana uk.25 č.)

 Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki   (4 dana, ukupno   25 č. )

  Predavač: Prof. Vera Djordjević, medjunarodni predavač

Rukovodilac realizacije programa

Marija Bralović, predsednik Balkan Su Jok Association

Ovaj kurs se preporučuje svima  koji zele da nastave da  se profesionalno bave Su Jok terapijom, a ispunjavaju uslove po Zakonu M.Zdravlja R.Srbije, takodje i svima koji zele da napreduju u edukaciji i dobiju Kvalifikaciju.

Posle svakog odslušanog  seminara dobija se odgovarajući

Medjunarodni ( ISA ) sertifikat Su Jok Terapije

Posle odslušanog ukupnog fonda časova (210), doktor medicine moze da podnese zahtev za dobijanje Licence za rad Komisiji za Tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije. Podnosilac zahteva koji ispunjava uslove, u okviru svojih kompetencija, moze da postavlja energetsku dijagnozu I sprovodi terapiju.

Polaznici, koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u formi tretmana u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad  nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Association

Marija Bralović,   predsednik Balkan Su Jok Association

Dr Minchul Park, globalni predsednik Medjunarodne Su Jok Association (ISA)

Doktori sa Su Jok Akademije iz Moskve po pozivu

Supervizija:

Prof. Vera Djordjević,  Medjunarodni licencirani predavač Su Jok terapije, sa trajnim ovlašćenjem, za nadzor u regiji Balkana i zemljama članicama EURO-TCM, kod uspostavljanje kontakata sa zvaničnicima u cilju  legalizacije obrazovnog sistema Su Jok terapije i ostalih patentiranih metoda prof. Park Jae Woo-a, u regiji ovlašćenja.

 NADZORNU FUNKCIJU OBAVLJA REGIONALNI OVLAŠĆENI ADMINISTRATOR I

ISA (International Su Jok Association)

 O svakom seminaru možete opširno videti na našem sajtu

DOBRODOŠLI STE!

Sve inrormacije Marija Bralović, mob: +381 63/ 60 37 47;

e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@ gmail.com. www.sujok.rs

Sve informacije koje vas interesuju možete opširno videti na našem sajtu ili nas kontaktirati