Beograd: Naprdni seminar Su Jok terapije, Srednji nivo I- April i Maj (subota i nedelja) 2024;

Beograd: Naprdni seminar Su Jok terapije, Srednji nivo I- April i Maj (subota i nedelja) 2024;

Obaveštavamo vas o održavanju  Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije Srednji nivo I  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Association

Vreme održavanja 13.  14  i 20. 21  April  (subota – nedelja) 2024      

                                      11. 12. i 18. 19. Maj  (subota –nedelja)   2024      

Mesto: Beograd, Juzni bulevar 88, interfon br. 16

Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)

 SREDJI NIVO   I ;  Teorija 6Ki    ciklus 4  i  ciklus 5:               2  bloka po 25 č

Kurs IV. Teorija Šest energija. Lečenje po osnovnim energijama  ( 4 dana 25 časova )

Homo  sitem ljudskog  tela, onnuri terapija

U ovom ciklusu se vrši upoznavanje sa mnoštvom korespondentnih sistema, njihova klasifikacija, principi odabira najefikasnijeg od njih za odredjeno stanje manifestacije energetskog poremećaja u telu. Pored korespondentnih sistema na šakama i stopalima predstavljaju se i različiti – nestandardni korespondentni sistemi na, glavi i telu.

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki

Daje se predstava o nivou osnovnih energija – objedinjenih i individualnih. Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja po objedinjenoj dominantnoj energiji, opšta karakterisika tipova ljudi po spoljašnjem izgledu i psihoemocionalnom stanju (čovek Vetra, Toplote, Vreline, Vlage, Suvoće i Hladnoće)

Razmatra se model unutrašnje čakre i principi njene energetske razmene sa okolinom, projekcije čakri na šaci, a takodje topografija tačaka Šest Ki biol – čakri šake i prstiju

Proučava se meridijanski sistem tela, topografija osnovnih tačaka Šest Ki na biol – meridijanima, pravac spiralnih tokova koji protiču kroz osnovne tačke Šest Ki

Proučavaju se simetrične osovinske energetske šestoelementne konstitucije, njihove manifestacije kod zdravog i bolesnog čoveka.

Puno vremena se posvećuje analizi kliničkih zadataka odredjivanja simetričnih konstitucija kako objedinjenih, tako i individualnih energija, i lečenju na biol – čakrama i biol – meridijanima uz uzimanje u obzir konstitucije pacijenta

Posvećuje se velika paznja osobenostima lečenja na nivou svesti, Duhu lekara i pacijenta, Neutro stanju lekara, a takodje pravilima sprovodjenja lečenja po Šest Ki (trajanje tretmana, dubina uvodjenja igle, vreme, ritmičnost, itd ).

 

Kurs V. Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama (4 dana 25č)

Kurs je posvećen proučavanju granskih i subgranskih energija i njihovom manifestovanju u normalnom stanju i kod patologije. Razmatra se pitanje više nivoa kod konstitucije, prezentuju se pristupi odredjivanju energetskih struktura i substruktura i lečenju na tim nivoima u cilju harmonizacije kvaliteta energija koje protiču

Priča se o stadijumima bolesti sa gledišta Šest Ki, o pravilima korišćenja osvinskih tačaka Šest Ki biol- meridijana i biol –čakri za korigovanje disbalansa granskih i subgranskih energija

Na kursu se prezentuje pojam prostornih energija čovečijeg tela, slušaoci se obučavaju veštinama obavljanja regionalne dijagnostike tela, dijagnostike po licu (dve varijante ), a takodje primene dijagnostke prema godišnjim dobima i prema uzrasu, radi utvrdjivanja disbalansa granskih energija.

Radi se uporedna alaniza petolelementnih i šestoelementnih energetskih konstitucija. Proučavaju se ukrštene osovinske šestoelementne konstitucije. Uvezbava se lečenje na čakrama i na meridijanima akutnih i hroničnih bolesti koje su prouzrokovane poremećajem energija na raznim nivoima

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 50  školskih časova rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu

Ovakav raspored je u svim terminima  ( subota-nedelja) ( 8 dana)

Subota od 13 – 18h i nedelja od 10 -18h

Moguce placanje na rate

Uslov za pohadjanje Stadardnog Naprednog seminara  Onnuri Su Jok Terapije  je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Stiče se  sertifikat za odlušani seminar. Sertifikat se izdaje posle celokupne uplate

 

Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com