Čačak: Osnovni seminar Su Jok terapije 05. 06 i 12 i 13 jun (su-ned)-terapija za svakoga

Čačak: Osnovni seminar Su Jok terapije 05. 06 i 12 i 13 jun (su-ned)-terapija za svakoga

Čovekovo telo je oblik života, koji predstavlja mali, dobro isharmonizovani Svemir.Iz tog razloga telo ima sve što mu je neophodno da bi održalo sopstveni život i da bi postojalo u prirodi kao integralana nezavisna pojava

Glavne vrline Su Đok terapije su: visoka efikasnost, ( pri pravilnoj primeni, izražen efekat četo nastupa već kroz nekoliko minuta, ponekad i sekundi). apsolutna neškodljivost primene, unoverzalnost metode ( Pomoću terapije Su Jok može se lečiti bilo koji deo tela, bilo koji organ, bilo kojji zglob), i pristupačnst metode za svakog čoveka

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

 • Korespondentni sistemi;
 • meridijjani i 12 biol meridijana;
 • Osnove zakona Pet Elementata;
 • Biol meridijan terapija;
 • Muskularna dijagnostika

 Termin i mesto održavanja

Mesto: Čačak, Balkan Su Jok Association, Ibarski put 22. Stančići

Vreme: 05.06. 12 i 13  jun (subota-nedelja)

Ciljevi i namena seminara

 • Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje
 • Omogućuje da se, apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.
 • Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd..
 • U Su Jok terapiji, koriste se specijalizovani istrumenti
 • Olakšicu u izučavanju čini i 18 naslova na srpskom jeziku iz ove oblasti i mnogobrojna literatura na ruskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate?

 • Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema
 • Medjunarodni sertifikat za oslušani OSNOVNI nivo Su Jok terapije

Prijave, cena i rezervacija

Moguće plaćanje na rate uz pokriće čekova gradjana.

Učesnici dobijaju predavanje, skriptu Su Jok  programa i sertifikat.

Predavač: Prof. Vera Djordjević, licencirani medjunarodni predavač Su Jok terapie, koja je jedina ovlašćena  za uvodjenje programa, legalizaciju i registraciju Su Jok terapije i drugih autorskih dela Prof. Park Jae Woo za regiju ex Jugoslavije, i EURO-TCM

Član je predsedništva  ISA (Interantional Su Jok Association), na globalnom nivou, zadužena za SZO

U toku svog rada prof. Đorđević je od 1989. bila učesnik sa referatima iz TCM na Internacionalnim kongresima Alternativne Medicine u:

Atini, Grčka ;  Amsterdam, Holandija ; Havana, Kuba ; Pert, Australia ; Bombay, India ;  Malaga, Španija ;  Moskva, USSR ;  Kolombo , Šri Lanka ; Krakow, Poljska

A sa referatima iz Su Jok terapije od 1997. god., učestvovala je u Njujorku, USA; Beču, Austria 2x, Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija

Od septembra 1993 osnovala je i postala rukovodilac Edukativnog centra za Su Jok terapiju za Balkan

Od 2008 god . član je Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD, i Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za Tradicionalnu medicinu

Nastavni program           

 Seminar 1.  Ciklus 1 i 2  po Medjunarodnom programu obuke za Su Jok terapije                                                                                          

1.1. -ISTORIJAT SU JOK-a, SU JOK NA BALKANU, SLIČNOSTI
-YIN-YANG U PRIRODI ,Glava YANG,stopalo YIN,šaka ČOVEK, -BAZNIPOLOŽA
2 š.č

 

1.2. -KORESPONDENCIJA GLAVI aspekti, -YIN I YANG OSE SIMETRIJE, -PRIMARNE I SEKUNDARNE TAČKE 2 š.č

 

1.3 PECIFIČNOSTI JIN-JANG NA   NOGAMA-SPECIFIČNOST ANUSA (STOJEĆI,  SEDEĆI)-POVRŠINSKA I ANATOMSKA KORES.-MINI SISTEM, MINI MIKRO, MIKRO   MIKRO-JOGA SISTEM 2 š.č

                                          

2.1 SISTEM ČUNJA-INSEKT SISTEM,MINI  INSEKT-SISTEM ČETIRI REAKTIVNE OSE, -PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM-ELEKTRIČNI TALAS I REAKT.LOPT.-INTENZITET PRITISKANJA 2 š.č
2.2. -TERAPIJA SISTEMOM TRI TAČKE-TERAPIJA SISTEMOM 5 TAČAKA-PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM  STOPAL-HRONIČNE BOLESTI-VIRUSI-UJEDI INSEKATA-TAČKA PROTIV PUŠENJA-vežbanja 2 š.č
2.3 -SREDSTVA ZA STIMULACIJU neinvazivna,relativno invazivna i invazivna(prsti,laser,dijagn.štapić,zrnevlje,kamenčići,magneti sa i bez zvezdica,moxa m-1,3,5,.., ž-2,4,6,..,iglice) -TAČKE ZA ENERGIZACIJU -PET KORAKA U TERAP.     KORESPONDENCIJOM
-KADA NE TRETIRATI PACIJENTE :kada su u radnom procesu,u stanju upravljanja  mot.vozilom,nalaze se pored radne   mašine,kada su  umorni,gladni,uplašeni-PITANJA
2 š.č
3.1. 12 MERIDIJANA i 12 BYOL   MERIDIJANA  ( AH i UM MERIDIJANI ) 2 š.č
3.2. -TERAPIJSKA LOKACIJA 12 BYOL  MERIDIJANA-TONIFIKACIJA / SEDACIJA 2 š.č
3.3. OSNOVE ZAKONA PET ELEMENATA 2 š.č
4.1. -MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA-DIJAGNOSTIKA APLIKACIJOM
–TEHNIČKE GREŠKE U RADU KOD    MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE -MINI MUSKULARNA      DIJAGNOSTIKA
2 š.č
4.2. PRAKTIČNO VEŽBANJE  MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE 2 š.č
4.3. PRAKTIKOVNJE 2 š.č

 

PROVERA  STEČENIH ZNANJA
DODELA SERTIFIKATA ZA ODSLUŠANI BAZNI NIVO

Program seminara obuhvata 24 školska časa raspoređena u tri nastavna dana po rasporedu:

Dan Datum Vreme raspored Broj školskih časova
I 05 .06.21  subota 13.00 do18.00h 6
II 06.06.21.nedelja 09.00 do 14.00h 6
III i IV dan 12 i 13. juna Raspored kao prethonde nedelje 12
ukupno 24 sk.casa

 

Kontakt:   Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com