Beograd: Naprdni seminar Su Jok 6Ki ( Srednji nivo II ), 12. 13. 19. 20. Oktobar i 09. 10. 16. 17 Novembar (subota- nedelja) 4 vikenda 2024

Beograd: Naprdni seminar Su Jok 6Ki ( Srednji nivo II ), 12. 13. 19. 20. Oktobar i 09. 10. 16. 17 Novembar (subota- nedelja) 4 vikenda 2024

Poštovani učesnici Naprednog seminara 6Ki (Srednji nivo I),

Nastavljamo sa edukacijom Su Jok terapijie, Srednji novo II, i obaveštavamo vas

o rasporedu.

Mesto:  Beograd: Južni bulever 88, sprat 6, interfon 16

Datum: 12 i 13.; 19 i 20 oktobar.; 09 i 10., 16 i 17. novembar 2024

Program i tema predavanja Su Jok seminara 6Ki Srednji nivo II

 

Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena

Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim I mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

Daje se celovita predstava o energetskoj konstituciji čoveka, povezanosti emocionalnih I mentalnih konstitucija sa konstitucijama Šest Ki.

Posebno se akcentiraju metode dijagnostike I lečenja najrasprostranjenijih emociionalnih I mentalnih poremećaja: gojaznosti, pušenju duvana, alhoholizu, graničnih psihičkih poremećaja I dr

Posvećuje se paznja Neutro – stanju terapeuta za vreme obavljanja  lečenja I načinima postizanja istog.

Poseban deo je posvećen energijma vremena koje imaju uticaja na zdravlje čoveka. Proučavaju se osnove Istočnjačkog kalendara, bioritmologije I hronopunkture. Razmatraju se principi dijagnostike I lečenja polazeći od energija vremena (lečenje po “otvorenoj”tački, Mjong-hronopunktura).

 

Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki 

Na kursu  se izučava praktični aspekti dijagnostike Šest Ki. Razmatranje psihoterapeutske metode polozja 6Ki

Seminar će razmatrati suptilnosti I algoritam za odredjivanje trajnog energetskog ustrojstva energije koje je izazvala bolest.

Svaka od Šest energija u svim njegovim manifestacijama, na svim nivoima, kako u normalnom stanju tako i u patologiji, detaljno se razmatra.

Razlike izmedju konkretne I opšte manifestacije Šest energija. Analiza kliničkih slučajeva

 Posle odslušanog predavanja u ovom ciklusu dobijate serrtifikat ISA Su Jok 6Ki , a časovi se sabiraju u celokupnoj edukaciji

 Kontakt:   Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com