Zagreb – 21. oktobar 2018. – Sertifikovan besplatan seminar u znak sećanja na prof. Park Jae Woo

Zagreb – 21. oktobar 2018. – Sertifikovan besplatan seminar u znak sećanja na prof. Park Jae Woo

Balkan Su Jok Therapy Center i

Medjunarodna Su Đok Asocijacije (ISA)

 Organizuju sertifikovan besplatan seminar

u Zagrebu 21. oktobar 2018

u znak sećanja na prof. Park Jae Woo,

 Mesto održavanja: Zagrebački velesajam, naknadno

Tema predavanja: „Osnove Su Đok terapije“ (4 šk.časova)

Jednostavno protiv bola i bolesti -Kosrepodnetni sistemi šaka i stopala

 Predavač: Prof. Vera Djordjević, prof. Su Jok terapije i Medjunarodni licencirani predavač

 Program predavanja

 12.00- 13.30           predavanje

13.30 -14.00           pauza

14.00 -15.00           predavanje

(ISA) Medjunarodnu SuJok asocijaciju je osnovao prof. Park Jae Woo 2009, kao neprofitnu organizaciju čiji je cilj javnog ujedinjenja ljudi koji šire Su Jok metod  širom sveta. Posle smrti profesora Park Jae Woo ( 1942-2010) ovaj rad nastavljaju njegovi sinovi Park MinChul i Park MinKy i njegovi učenici iz različitih zemalja sveta, a jedna od njih je Prof. Vera Djodjević iz Srbije, član globalnog Borda ISA www.sujok.com

Kako bismo zajedno sa Vama izrazili zahvalnost  autoru Su Đok terapije Prof.  Park Jae Woo-u, što nas je kroz metode održavanja zdravlja naučio kako da se odnosimo prema životu i znanjem nas uverio da bezuslovno verujemo Tvorcu.

Posle odslušanog seminara uručivanje posebnih certifikata sa likom prof. Park Jae Woo-a

Uredno unapred prijavljenim učesnicima biće uručeni certifikati

 

Prijavljivanje je obavezno iz organizacionih razloga, preko e-maila:

sujok@eunet.rsverasujok@gmail.com; tel: 381 63 603747, www.sujok.rs

Iz organizacionih razloga, molimo vas da svoj dolazak potvrdite, radi pripreme sertifikata

Glavnevrline Su Đokterapije

Visokaefikasnost

Pripravilnojprimeni, izraženefekatčestonastupavećkroznekolikominuta, ponekadisekundi.

Apsolutnaneškodljivostprimene

Ovaj sistem za lečenje nije stvorio čovek nego sama Priroda (čovek ga je samo otkrio). U ovome leži objašnjenje njegove snage i neškodljivosti. Stimulacija korespondentnih tačaka dovodi do izlečenja.

Univerzalnost metode

Pomoću terapije Su Đok može se isceliti bilo koji deo tela, bilo koji organ, bilo koji zglob. Metod je dostupan svakome. U terapiji Su Jok, naučeno nije potrebno da pamtimo jer ono što se uči napamet – lako se zaboravlja. Na seminarima Su Đok terapije, principi se spoznaju na logičan način pa ih tako spoznate primenjujemo celog života.

Jednostavna primena

Vašašakaivašeznanjasuuveksavama, a odgovarajući instrument zaizvođenje Su Đokterapijećeteuveksalakoćomnaći.

Sve do pojave Su Đokterapijenijepostojaometodkojim je mogućeovladatinanačin u komeovladavanjuznanjem vi aktivnoučestvujete.