Zagreb, 21.,22.,23 i 24 februar 2019. Osnovni seminar Su Jok terapije – terapija za svakoga

Zagreb, 21.,22.,23 i 24 februar 2019. Osnovni seminar Su Jok terapije – terapija za svakoga

Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja.

Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline Su Đok terapije su: visoka efikasnost, apsolutna neškodljivost primene, unoverzalnost metode i pristupačnst metode za svakog čoveka

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

 • Korespondentni sistemi;
 • meridijjani i 12 biol meridijana;
 • Osnove zakona Pet Elementata;
 • Biol meridijan terapija;
 • Muskularna dijagnostika

Termin i mesto održavanja

Mesto: Zagreb, Gorjanska 21

Vreme: 21.,22.,23 i 24 oktobar , 4 nastavna dana ( četvrtak-nedelja ) ukupno 24 sk.casa

Ciljevi i namena seminara

 • Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje
 • Omogućuje da se,  apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.
 • Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd…
 • U Su Jok terapiji, koriste se specijalizovani istrumenti
 • Olakšicu u izučavanju čini i 18 naslova na srpskom jeziku iz ove oblasti i mnogobrojna literatura na ruskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate?

 • Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema
 • Medjunarodni sertifikat za oslušani OSNOVNI nivo Su Jok terapije

 Učesnici dobijaju predavanje, skriptu Su Jok  programa i sertifikat.

Predavač: Prof. Vera Djordjević, licencirani medjunarodni predavač Su Jok terapie, koja je jedina ovlašćena  za uvodjenje programa, legalizaciju i registraciju Su Jok terapije i drugih autorskih dela Prof. Park Jae Woo za regiju ex Jugoslavije, i EURO-TCMČlan je predsedništva  ISA (Interantional Su Jok Association), na globalnom nivou, zadužena za SZO.U toku svog rada prof. Đorđević je od 1989. bila učesnik sa referatima iz TCM na Internacionalnim kongresima Alternativne Medicine u: Atini, Grčka ;  Amsterdam, Holandija ; Havana, Kuba ; Pert, Australia ; Bombay, India ;  Malaga, Španija ;  Moskva, USSR ;  Kolombo , Šri Lanka ; Krakow, Poljska, a sa referatima iz Su Jok terapije od 1997. god., učestvovala je u Njujorku, USA; Beču, Austria 2x, Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija               

Od septembra 1993 osnovala je i postala rukovodilac Edukativnog centra za Su Jok terapiju za Balkan Od 2008 god. clan je Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD, i Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za Tradicionalnu medicinu

Nastavni program               

Seminar 1.  Ciklus 1 i 2  po Medjunarodnom programu obuke za Su Jok terapije                                                                                               

PRVI NASTAVNI  DAN       
                                                 
1.1.-ISTORIJAT SU JOK-a, SU JOK NA BALKANU, SLIČNOSTI -YIN-YANG U
PRIRODI, Glava YANG,stopalo YIN,šaka ČOVEK, -BAZNI POLOŽAJ 2 šk.časa  
1.2.-KORESPONDENCIJA GLAVI aspekti, -YIN I YANG OSE SIMETRIJE,
-PRIMARNE I SEKUNDARNE TAČKE 2 šk.časa            
1.3 PECIFIČNOSTI JIN-JANG NA   NOGAMA-SPECIFIČNOST ANUSA (STOJEĆI, 
SEDEĆI)-POVRŠINSKA I ANATOMSKA KORES.-MINI SISTEM, MINI MIKRO,
MIKRO   MIKRO-JOGA SISTEM 2 šk.časa    

    Drugi nastavni dan

2.1.SISTEM ČUNJA-INSEKT SISTEM,MINI  INSEKT-SISTEM ČETIRI REAKTIVNE OSE,
-PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM-ELEKTRIČNI TALAS I REAKT.LOPT.-INTENZITET
PRITISKANJA    2.šk.časa 

2.2. TERAPIJA SISTEMOM TRI TAČKE-TERAPIJA SISTEMOM 5 TAČAKA-PARCIJALNI
KORESPOND.SISTEM  STOPAL-HRONIČNE BOLESTI-VIRUSI-UJEDI INSEKATA-
TAČKA PROTIV PUŠENJA-vežbanja 2 šk.časa
    
2.3 -SREDSTVA ZA STIMULACIJU neinvazivna,relativno invazivna i
invazivna(prsti,laser,dijagn.štapić,zrnevlje,kamenčići,magneti sa i
bez zvezdica,moxa m-1,3,5,.., ž-2,4,6,..,iglice) -TAČKE ZA
ENERGIZACIJU -PET KORAKA U TERAP.     KORESPONDENCIJOM
-KADA NE TRETIRATI PACIJENTE :kada su u radnom procesu,u stanju
upravljanja  mot.vozilom,nalaze se pored radne   mašine,kada su 
umorni,gladni,uplašeni-PITANJA 2 šk.časa 
 
Treći nastavni dan

3.1. 12 MERIDIJANA i 12 BYOL   MERIDIJANA  ( AH i UM MERIDIJANI ) 2 š.č
3.2.-TERAPIJSKA LOKACIJA 12 BYOLMERIDIJANA-TONIFIKACIJA / SEDACIJA 2.š.č  
3.3. OSNOVE ZAKONA PET ELEMENATA 2 šk.č         

ČETVRTI   NASTAVNI DAN

4.1. MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA-DIJAGNOSTIKA APLIKACIJOM
–TEHNIČKE GREŠKE U RADU KOD    MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE -MINI
MUSKULARNA      DIJAGNOSTIKA 2 šk.časa   
4.2. PRAKTIČNO VEŽBANJE  MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE 2.šk.časa
4.3. PRAKTIKOVNJE 2.šk.časa
             
Dodela sertifikata i test

Program seminara obuhvata 24 školska časa raspoređena u četiri nastavna dana po rasporedu:
21.02.2019 (četvrtak) od 15 do 20h
22.02.2019 (petak) od 15 do 20h
23.02.2019 (subota) od 09 do 14h
24.02.2019 (nedelja) od 09 do 14h

Kontakt: Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com
D

D