Zagreb, 16 – 23 novembra 2018 – Napredni seminar Su Jok terapije Energetski nivo 6Ki

Zagreb, 16 – 23 novembra 2018 – Napredni seminar Su Jok terapije Energetski nivo 6Ki

Poštovani,

 

Obaveštavamo vas o održavanju  Seminara  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

 

Vreme održavanja: 16 do 23 novembar   (petak – petak)

Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)

 

Teme:  1.Teorija 6Ki. Dijagnostika i lečenje na energetskom sistemu meridijana.   

            2.Teorija 6Ki. Dijagnostika i lečenje na energetskom  sistemu čakri.

 

Mesto održavanja: Zagreb, Ilica 68

U ovom ciklusu se izučavaju svojstva i funkcije 6Ki, njihova manifestacija kod zdravog i bolesnog čoveka, energetske konstitucije, više nivoovska konstitucija (eneretski, emocinoalni nivo i nivo mentalnih razloga), uzajamno dejstvo čakri i meridijana. Takodje se razmatraju osnove regionalne, vremenske, prostorne i kompleksne dijagnostike, kao i terapija 6Ki na nivou sistema meridijana i čakri, kao i pratktična primena.

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki.

Kurs IV. Teorija Šest energija. Lečenje po osnovnim energijama  (IV ciklus 24 časa)

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki

Daje se predstava o nivou osnovnih energija – objedinjenih i individualnih. Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja po objedinjenoj dominantnoj energiji, opšta karakterisika tipova ljudi po spoljašnjem izgledu i psihoemocionalnom stanju (čovek Vetra, Toplote, Vreline, Vlage, Suvoće i Hladnoće)

Razmatra se model unutrašnje čakre i principi njene energetske razmene sa okolinom, projekcije čakri na šaci, a takodje topografija tačaka Šest Ki biol – čakri šake i prstiju

Proučava se meridijanski sistem tela, topografija osnovnih tačaka Šest Ki na biol – meridijanima, pravac spiralnih tokova koji protiču kroz osnovne tačke Šest Ki

Puno vremena se posvećuje analizi kliničkih zadataka odredjivanja simetričnih konstitucija kako objedinjenih, tako i individualnih energija, i lečenju na biol – čakrama i biol – meridijanima uz uzimanje u obzir konstitucije pacijenta

 

Kurs V. Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama (V ciklus 24 časa)

Kurs je posvećen proučavanju granskih i subgranskih energija i njihovom manifestovanju u normalnom stanju i kod patologije. Razmatra se pitanje više nivoa kod konstitucije, prezentuju se pristupi odredjivanju energetskih struktura i substruktura i lečenju na tim nivoima u cilju harmonizacije kvaliteta energija koje protiču

Priča se o stadijumima bolesti sa gledišta Šest Ki, o pravilima korišćenja osvinskih tačaka Šest Ki biol- meridijana i biol –čakri za korigovanje disbalansa granskih i subgranskih energija

Na kursu se prezentuje pojam prostornih energija čovečijeg tela, slušaoci se obučavaju veštinama obavljanja regionalne dijagnostike tela, dijagnostike po licu (dve varijante ), a takodje primene dijagnostke prema godišnjim dobima i prema uzrasu, radi utvrdjivanja disbalansa granskih energija.

Radi se uporedna alaniza petolelementnih i šestoelementnih energetskih konstitucija. Proučavaju se ukrštene osovinske šestoelementne konstitucije. Uvezbava se lečenje na čakrama i na meridijanima akutnih i hroničnih bolesti koje su prouzrokovane poremećajem energija na raznim nivoima

 

 

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 48  čkolska časa rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu:

Teorije Šest Energija. Osnove 6Ki teorije ( 48 časova ) 8 dana po 6 školskih časova

 

Petak 15.00- 20.00h 6 skolskih caosva, samo ovaj dan radimo po podne
subota —————— 09.00 –14.00h 09-10.30h, pauza 15m. 10.45-12.15 h, pauza 15m.12.30-14.00
petak  —————— 09.00 – 14.00h Isti raspored predavanja,  svih 7 dana

 

Uslov za pohadjanje Stadardnog Višeg seminara  Onnuri Su Jok Terapije

 je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

 

Cena seminara je: 800 eura,

 

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

 

     Stiče se  sertifikat za odlušani seminar.

 

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com