Učešće na međunarodnim kongresima

God.

Država, mesto kongres Izlaganje

Učesnik

1996

Poljska,

Krakow

Kongres kozmetičara Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

1998

USA,

Njujork

Kongres TCM Su Jok

terapija

Prof. Park Jae Woo Prof. Vera Đorđević

2002

Austrija,

Beč

Kongres TCM Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Belgija,

Brisel

Kongres TCM Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Kina,

Peking

Osnivački Kongres WFCMS Osnivačka skupština Članovi – Osnivači Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Srbija

Beograd

Sinpozijum alternativne medicine Su Jok

Terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2004

Kina,

Peking

Kongres WFCMS Su Jok

Terapija

Prof. Vera Đorđević

2004

Čehoslovačka,

Prag

Kongres EUROTCM Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Srbija,

Beograd

Sastanak Borda EUROTCM, Organi-

zator i

domaćin

PredsednikEUROTCM

Prof.Vera Đorđević i

Marija Bralović, član

2005

Nemačka, Berlin Kongres EUROTCM Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

2006

Amsterdam

Holandija

Kongres EUROTCM Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

2006

Bugarska

Sofija

Kongres EUROTCM Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

Bugarska, Sofija Kongres EUROTCM Godišnja

Konf. EUROTCM

Prof. Vera Đođević izabrana za predsednika EUROTCM

2007

Austrija,

Beč

Kongres EUROTCM Godišnja

Konferen. EUROTCM

Prof. Vera Đođević izabrana drugi put za predsednika EUROTCM

2009

Srbija,

Beograd

SPEEACH & LANGUAGE 2009 Korekcija govora  Su Jok terapijom Prof. Vera Đođević

2013

Kipar, Troodos I medjunarodni kongres ISA (International Sujok Association) Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović