Su Jok terapija i ove 2019 g. na sajmu „Mystic“ u Zagrebu, 05. 06. 07 i 08 decembar

Su Jok terapija i ove 2019 g. na sajmu „Mystic“ u Zagrebu, 05. 06. 07 i 08 decembar

(1942 2010) Predsednik Međunarodne  Asocijacije Su Jok akupunkture profesor Park Džae Vu je rekao:

Čovekovo telo je oblik života, koji predstavlja mali, dobro isharmonizovani Svemir. Iz tog razloga telo ima sve što mu je neophodno da bi  održalo sopstveni život  i da bi postojalo u prirodi kao integralna nezavisna pojava.

„Su“ je šaka, a „Jok“  stopalo. Sistemi korespondencije na šakama i stopalima koji su predstavljeni u Su Jok terapiji, predstavljaju komandne table za daljinsko upravljanje čovekovim zdravljem . Ovi  terapijski sistemi funkcionišu kao svojevrsne male  klinike koje na prirodan način leče bolesti tela.

Ako pažljivo analiziramo  u kojoj meri  šake i stopala oponašaju građu našeg tela,  možemo shvatiti mehanizam  ovih terapijskih sistema i odrediti tačke i zone koje treba stimulisati u slučaju pojave bolesti.

Zahvaljujući  Prirodi, šake i stopala su po građi slični telu. Oni izvorno u sebi sadrže Volju za isceljenje koja je usmerena  na to da Čovek može da koristi ovaj dar i da bude zdrav. Pomoću ovog sistema lečenja, Priroda jasno pokazuje svoju nameru, manifestuje svoju veliku Ljubav, teži da pomogne čoveku da bude zdrav. Ali, u isto vreme, Priroda nam  drži i određenu lekciju, lekciju Duha Nezavisnosti, traženja samostalnog spasa od bolesti.

Terapija Su Jok, prihvativši pruženi joj Veliki Duh Ljubavi,  teži da ga podeli sa svim ljudima na Zemlji sa željom da im pomogne da shvate da je taj Veliki Duh Ljubavi, sadržan  u sistemima korespondencije na šakama i stopalima, u krajnjem rezultatu usmeren na uspostavljanje mira na našoj