Su Jok obrazovanje

Obrazovanje terapeuta

Program međunarodne edukacije

Sporazum o prekvalifikaciji

Raspored predavanja

Supervizija