Septembar 2019. Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije, dr Olga Skubieva neuropatolog, direktor Su Jok Akademije iz Moskve

Septembar 2019. Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije, dr Olga Skubieva neuropatolog, direktor Su Jok Akademije iz Moskve

Poštovani,

 Obaveštavamo vas o održavanju  Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije, Srednji nivo II  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

Vreme održavanja: PREDVIDIVO 21 – 28  septembar ( subota /subota ) TAČAN DATUM NAKNADNO

 Mesto: NAKNADNO

Predavač: dr Olga Skubieva neuropatolog,  director Su Jok Akademije iz Moskve,

Kurs VI. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena  (4 dana 26 časa)

 Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim I mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

Daje se celovita predstava o energetskoj konstituciji čoveka, povezanosti emocionalnih I mentalnih konstitucija sa konstitucijama Šest Ki.

Posebno se akcentiraju metode dijagnostike I lečenja najrasprostranjenijih emociionalnih I mentalnih poremećaja: gojaznosti, pušenju duvana, alhoholizu, graničnih psihičkih poremećaja I dr

Posvećuje se paznja Neutro – stanju terapeuta za vreme obavljanja  lečenja I načinima postizanja istog.

Poseban deo je posvećen energijma vremena koje imaju uticaja na zdravlje čoveka. Proučavaju se osnove Istočnjačkog kalendara, bioritmologije I hronopunkture. Razmatraju se principi dijagnostike I lečenja polazeći od energija vremena (lečenje po “otvorenoj”tački, Mjong-hronopunktura).

Kurs VII. Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki   (4 dana po 6 čaosova   ukupno   24 časa )

Na kursu  se izučava praktični aspekti dijagnostike Šest Ki. Razmatranje psihoterapeutske metode polozja 6Ki

Seminar će razmatrati suptilnosti I algoritam za odredjivanje trajnog energetskog ustrojstva energije koje je izazvala bolest.

Svaka od Šest energija u svim njegovim manifestacijama, na svim nivoima, kako u normalnom stanju tako i u patologiji, detaljno se razmatra.

Razlike izmedju konkretne I opšte manifestacije Šest energija. Analiza kliničkih slučajeva

Posle odslušanog seminara dobija se Medjunarodni sertifikat Su Jok terapje (ISA)

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 50  školskih časova rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu:

Teorije Šest Energija. Osnove 6Ki teorije ( 50 časova ) 8 dana po 6 školskih časova

Subota / Subota 10.00 – 15.00 10-11.30h, pauza 15m. 11.45-12. h, pauza 15m.13.30-15.00

Kod seminara ciklus VII.Nivo 6Ki i praktični deo kursa 6Ki predavanja su od 10 do 15h.

Uslov za pohadjanje Stadardnog Naprednog seminara  Onnuri Su Jok Terapije  je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

Uslov za pohadjanje Stadardnog Naprednog seminara (Srednji nivo II) Onnuri Su Jok Terapije  je završen Srednji nivo I.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Stiče se  sertifikat za odlušani seminar. Sertifikat se izdaje posle celokupne uplate

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com