Sajmovi

GOD

MESTO SAJAM/AKTIVNOST

TEMA

UČESNICI

1994

Srbija

Beograd

Sajam kozmetike Su Jok terapija Prof. V.Djordjević

1998

Srbija

Beograd

Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

1999

Srbija

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2000

Srbija

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2000

Srbija,

Novi Sad

Sajam obrazovanja Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2001

Srbija,

Stara planina

Kamp studenata dramskih umetnosti- Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2002

Srbija,

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Srbija,

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2004

Srbija,

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Makedonija, Skoplje Medjunarodni sajam alternatinve medicine Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Srbija,

Novi Sad

Međunarodni Sajam obrazovanja Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Beograd Međunarodni Sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

Beograd Festival Zdrav Život Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

BiH,

Banja Luka

Medjunarodni sajam knjiga Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

Beograd Kongres Integrativne medicine Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2008

Srbija,

Beograd

Festival „Zdravog Život“ Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2008

Beograd

H.Interkont.

Sajam Obrazovanja Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2009

Srbija,

Beograd

Festival Zdrav Život Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2009

Srbija,

Beograd

Međunarodni sajam Zdravlja-beograski saj. Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2010

Hrvatska, Zagreb Medjunarodni sajam Mystic/sajam alt.medic Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2010

Hrvatska, Zagreb Huped –Članstvo Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2010

Hrvatska, Zagreb Huped –Licenca za rad u Hrvatskoj Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2011

Hrvatska, Zagreb Medjunarodni sajam Mystic/sajam alt.med Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2012

Hrvatska, Zagreb Medjunarodni sajam Mystic/sajam alte.med Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2013

Hrvatska, Zagreb Medjunarodni sajam Mystic/sajam alte.med Su Jok terapija Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

 2014  Hrvatska

Zagreb

 medjunarodni sajam

Mystik/ sajam alte.medicine

 Su Jok

terapija

 Prof. Vera Djordjević

Marija Brlalović