Predavanja i planirane aktivnosti 2020

Predavanja i planirane aktivnosti 2020

Čovekovo telo je oblik života, koji predstavlja mali, dobro isharmonizovai Svemir. Iz tog razloga telo ima sve što mu je neopodno da bi održalo sopstveni život i da bi postojalo u prirodi kao integralna nezavisna pojava.

1.Edukacija:  Osnovni seminari Su Jok teraije –terapija za svakoga

                        ( 4 dana x 6 šk.časova) ukupno 24 časa

Beograd: 23.24.25 I 26 januar (1)  2020

Zagreb: 07.08 i 09 februar (2)  2020

Beograd: 12.13.14 i 15 mart (3) 2020

Novi Sad: 9.10.11 i 12 april (4) 2020

Beograd: 21.22.23 i 24 maj (5) 2020

Sarajevo: USKORO  Naknadni termini

Beograd: Zonska Su Jok Ki terapija, III ciklus Osnovnog nivoa –terapija za svakoga

Beograd: 08. 09.,10., maj 2020  ( petak, subota  i nedelja) 16 sk.casova

Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Siguran sam da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.– odgovorno tvrdi profesor Park.

Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje, omogućuje da se,  apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima. Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd…

Predavač: Prof. Vera Djordjević, medjunarodni predavač

O svakom seminaru možete opširno videti na našem sajtu

 Besplatna sertifikovana predavanja povodom smrti prof.Park Jae Woo-a

Beograd: 06. Mart 2020

Novi Sad: 07.mart 2020

2.Edukacija – Standarndi viši seminar Osnovni nivo I 6Ki       (8 dana) ukupno 50 časova, rasporedjenih u dva dela po četiri dana 13.14. 15 I 16 februar I 27.  28. 29 feb. I 01 mart 2020   

 U ovom ciklusu se izučavaju svojstva i funkcije 6Ki, njihova manifestacija kod zdravog i bolesnog čoveka, energetske konstitucije, više nivoovska konstitucija (eneretski nivo), uzajamno dejstvo čakri i meridijana. Takodje se razmatraju osnove regionalne, i kompleksne dijagnostike, kao i terapija 6Ki na nivou sistema meridijana i čakri, kao i pratktična primena.

Uslov za pohadjane ovog seminara je završeni Osnovni seminar Su Jok terapije

Predavač: Prof. Vera Djordjević, medjunarodni predavač

Moskva: 26 do 23 marta ISA Kongres Su Jok-a u Moskvi, povodom desete godisnjice smrti prof.Parka Jae Woo-a autora Su Jok-a

Uskoro puna informacija.

3.Edukacija – Standarndi viši seminar Osnovni nivo II 6Ki  jesen 2020  (naknadno)

                         (8 dana) ukupno 50 časova,

Predavač:, medjunarodni Su Jok predavač i Su Jok terapeut

 Kurs VI. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena  (4 dana uk.25 č.)

na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim i mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

Kurs VII. Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki   (4 dana, ukupno   25 č. )

Seminar obuhvata praktičnu primenu sa temama koje obradjuju  6Ki seminar