Osnivačke aktivnosti

OSNIVAČI i članovi smo Međunarodnih Asociacija:

– WFCMS   (World Federation Chinese Medicine Societes) sa sedištem u Pekingu

– ISA (International Sujok Association) sa sedištem u Jaipur-u , India

Članovi smo Međunarodnih Asociacija:

– EUROTCM  (European  Organisations Traditional Chinese Medicine) sa sedištem u Briselu

– HUPED  (Hrvatska Udruga za Prirodnu Energetsku i Duhovnu medicinu) sa sedištem u Zagrebu

     OSNIVAČI i članovi u Srbiji smo:

– Udruženja za alternativne pristupe unapredjenju zdravlja

– Udruženja “Svitanje”

– Udruženja QUANTTES”

– Udruženja “Pokret za zdraviju Srbiju”

– Udruženja “Zdravlje i radost”

– Članovi smo i još nekoliko sekcija u okviru Udruženja, čiji je osnovni cilj

osnivanja, doprinos unapređenju javnog zdravlja i zdravlja pojedinca