O nama

Balkan Su Jok Therapy Center

Po odobrenju autora metode prof. Parka Jae Woo, registrovan je 1993. god. Balkan Su Jok Therapy Center, koji je upisan u sudski registar pod brojem FI.9216/93, privredni Sud Kraljevo, SR Jugoslavija. Osnovna delatnost je edukacija i primena Onnuri Su Jok terapije. Balkan Su Jok Therapy Center je u poslovnoj saradnji sa Međunarodnom Su Jok Association, po čijem programu obavlja edukaciju u vidu semirara svih nivoa. Edukativni centar Su Đok terapije za Balkan osposobio je prve polaznike osnovnog seminara proleća 1994. godine. Od tada pa do danas na različitim nivoima znanja počev od osnovnog, višeg, naprednog, praktičnog, specijalističkog, obučeno je preko 800 polaznika. Program edukacije realizuje angažovanjem domaćih i stranih predavača. Svi nivoi seminara su adekvatno certifikovani od strane Međunarodne Su Jok Association.

 

Direktor – Prof. Vera Đorđević M.D. (M.A.)

Sekretar i organizator – Marija Bralović, dipl. Ekonomista

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC

Globalni Predsednik ISA