Najave seminara za osnovni, 6Ki. emocije, mentalni razlozi, jesen 2019

Najave seminara za osnovni, 6Ki. emocije, mentalni razlozi, jesen 2019

EDUKATIVNI PROGRAM ZA JESEN 2019

 1.Edukacija:  Osnovni seminari Su Jok teraije –terapija za svakoga

                        ( 4 dana x 6 šk.časova) ukupno 24 časa

Čačak: 11.,12.,13 i 14 Jul (7)  2019

Beograd: 19.,20.,21 I 22 septembar (9)  2019

Beograd:   21.,22.,23 i 24 novembar  2019

Novi Sad: 28.,29.,30 novembar  i 01 decembar 2019

Zagreb: 09.,10.,11 i 12 decembar 2019

Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Siguran sam da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.– odgovorno tvrdi profesor Park.

Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje, omogućuje da se,  apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima. Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd…

Predavač: Prof. Vera Djordjević, medjunarodni predavač

O svakom seminaru možete opširno videti na našem sajtu

 2.Edukacija – Standarndi viši seminar Osnovni nivo I 6Ki  03.,04.,05.,06  i  17.,18.,19 i 20 Oktobar 2019.

                       (8 dana) ukupno 50 časova, rasporedjenih u dva dela po četiri dana

 U ovom ciklusu se izučavaju svojstva i funkcije 6Ki, njihova manifestacija kod zdravog i bolesnog čoveka, energetske konstitucije, više nivoovska konstitucija (eneretski nivo), uzajamno dejstvo čakri i meridijana. Takodje se razmatraju osnove regionalne, i kompleksne dijagnostike, kao i terapija 6Ki na nivou sistema meridijana i čakri, kao i pratktična primena

Uslov za pohadjane ovog seminara je završeni Osnovni seminar Su Jok terapije

Predavač: Prof. Vera Djordjević, medjunarodni predavač

3.Edukacija – Standarndi viši seminar Osnovni nivo II 6Ki  02 do 09  Novembar 2019.

                         (8 dana)( subota -subota) ukupno 50 časova,

Predavač: dr Olga Skubieva neuropatolog,  direktor Su Jok Akademije iz Moskve, medjunarodni Su Jok predavač i Su Jok terapeut

  Kurs VI. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena  (4 dana uk.25 č.)

na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim i mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

Kurs VII. Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki   (4 dana, ukupno   25 č. )

Seminar obuhvata praktičnu primenu sa temama koje obradjuju  6Ki seminar

 4.Sajam “Mystik” Zagreb, 05 – 08 decembar 2019 (4 dana)

Ovo je deseta godina kako učestvujemo na sajmu alternativne medicine i graničnih područja “Mystik” u Zagrebu. Ove godine održavamo besplatni sertifikovani  seminar “Osnove Su Jok terapije” (korespondenti sistemi) 08.12. 2019

DOBRODOŠLI STE!

Sve inrormacije Marija Bralović, mob: +381 63/ 60 37 47;

e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@ gmail.com. www.sujok.rs

Sve informacije koje vas interesuju možete opširno videti na našem sajtu ili nas