Međunarodni seminari u Rusiji

God.

Država,

mesto

Učesnici Medjunarodnog seminara

dana

predavači

1994

Rusija,Sankt Petersburg

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

10

Prof. Park Jae Woo

1998

Rusija, Moskva

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

12

Prof. Park Jae Woo

1999

Rusija, Moskva

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

12

Prof. Park Jae Woo

1999

Kazakstan, Amaty

Osnivači „ONURI –COLLEGE“  i učesnici

1

Prof. Vera Đođević  Marija Bralović

1999

Kazakstan, Amaty

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

8

Prof. Park Jae Woo

1999

Rusija, Moskva

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

12

Prof. Park Jae Woo

2006

Rusija, Moskva

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

12

Prof. Park Jae Woo

2008

Rusija, Moskva

Prof. Vera Đođević

Marija Bralović

12

Prof. Park Jae Wo